İnme Polikliniği"İNME" POLİKLİNİĞİProf. Dr. Ayşe YALIMAN


Kuruluş Amacı
  • İnmenin beyinde oluşturduğu hasar nedeniyle kaybolan becerileri hastaya yeniden öğretmek
  • Hastaya bağımsızlığını yeniden kazandırmak ve yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olmak
  • Yeni tedavi yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere klinik araştırmaları yürütmek

Ne Yapıyoruz?

İnme rehabilitasyonunun süresi inmenin şiddetine ve gelişen komplikasyonlara göre değişebilir. İnme geçiren hastaların bir bölümü hızlı iyileşirken hastaların büyük bölümünde rehabilitasyon uzun bir süreçtir. Bu süreç inme polikliniği tarafından yataklı ve ayaktan tedavi ünitesinde aşağıda sıralanan metodlarla takip edilir.   

  • Motor becerilerin arttırılması için kas gücü ve koordinasyonun geliştirilmesi eğitimi
  • Egzersiz ve diğer tedavi yöntemleri ile kastaki gerilimin (spastisite) azaltılması ve hareket açıklığının yeniden kazandırılması çalışmaları
  • Mobilite çalışmaları, koltuk değneği, yürüteç veya baston gibi yürüme yardımcılarının kullanımının öğretilmesi
  • İnmeye bağlı gelişen mesane-barsak fonksiyonundaki bozuklukların ilgili birimlerle birlikte düzenlenmesi, eğitimi
  • İletişim bozukluklarının düzenlenmesi için hastanın çevresi ile iletişimini arttıracak alternatif yöntemlerin öğretilmesi
  • İnmeye bağlı gelişen yutma bozukluklarının, beslenmenin düzenlenmesi
  • Gerektiğinde mental sağlıkla ilgilenen diğer uzmanların görüşünün alınarak psikolojik destek verilmesi
İnme geçiren kişilerde iyileşme hastadan hastaya değişir; bu yüzden hangi becerilerin ne kadar ve ne sürede kazanılacağının önceden belirlenmesi güçtür. Bu gelişmeler genel olarak, beyindeki hasarın derecesine, rehabilitasyon ekibinin donanımına, aile ve yakınların desteğine, rehabilitasyonun zamanlamasına bağlıdır.

Çalışma Günleri


İnme polikliniği randevu sistemi ile çalışmakta ve Pazartesi günleri 13.30–16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.


Nasıl Başvurulabilir?
İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniğinden 0(212) 414 20 00 nolu telefonla randevu alındıktan sonra poliklinik hekimi tarafından değerlendirilen hasta gerekli görülürse inme polikliniğine yönlendirilir.