Seminerler

Anabilim Dalı’mızda Asistan Eğitim Programı çerçevesinde gerçekleştirilen seminerler daha önceden planlanmış  programa göre asistanların branşımızla ilgili belirli bir konuyu o konuyla ilgili araştırmaları ve en son yenilikleri de kapsayacak şekilde derinlemesine inceleyerek  ilgili öğretim üyesinin danışmanlığı, denetimi  ve yönetimiyle hazırlayıp sundukları  akademik öğreti serisidir.

Seminerler her yıl Ekim ayında başlayarak Haziran ayı sonuna kadar devam edecek şekilde, 9 aylık süre içinde yılda yaklaşık  32 seminer olarak planlanmıştır. Seminerler her hafta Salı günleri 8.30-9.30 arasında yapılır.

Seminer programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bologna sürecinin temel hedeflerinden  olan yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek ve doktora programları da dahil olmak üzere ortak yükseköğretim programları ilkelerinden yola çıkarak Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölüm ve Yeterlik Kurulu’nun benimsediği Avrupa’da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon eğitim müfredatına uygun olarak planlanacaktır.


Seminer hazırlama kuralları:

 • Her hafta Salı günleri 8.30-9.30 arasında yapılır
 • Asistanlar ilgili öğretim üyesinin danışmanlığıyla daha önceden belirlenmiş programa göre seminer konularını hazırlayıp sunarlar
 • Seminerlerin zamanında başlamasına özen gösterilir; maksimum bekleme süresi 10 dakikadır
 • Başlık slaydından sonra seminerin amaçları belirtilmelidir
 • Seminer akışına yer verilmelidir
 • Konu ile ilgili son 3 yıldaki temel bilgiler ve literatürler ağırlıklı olmalıdır
 • Seminerin sistematik organizasyonu amaçlarla örtüşmelidir
 • Konu ile ilgili olan en güncel tedavi seçeneklerinden bahsedilmelidir. Seminerlerde konu ile ilgili olarak aşağıda belirtilen pratik bilgilere yer verilmelidir:
 • Önemli hastalıkların ICD kodları belirtilmeli
 • Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan en güncel bilgilere dayanarak geri ödemeler açısından tanı kodlarının sınıfları (A, B, C ve D) belirtilmeli
 • Geri ödemeler açısından uygun tıbbi işlem ve tedavi yöntemlerinin seçilmesi
 • Konu ile ilgili olan ve Türkiye’de geri ödemesi olan ve olmayan ilaçların ticari isimleri belirtilerek bu ilaçların en önemli yan etkileri ve ilaç etkileşimlerinden bahsedilmeli
 • Seminer için “handout” hazırlanmalıdır ve arzu edenin çıktı alabileceği şekilde word formatında e-mail ile tüm katılımcılara gönderilmelidir
 • Her seminer sonu değerlendirme yapılır

       
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANA BİLİM DALI
2016-2017 YILI ASİSTAN SEMİNER PROGRAMI
Salı, Saat 08.30-09.30


SEMİNER PROGRAMI


2016-2017 YILI ASİSTAN SEMİNER PROGRAMI
       
11 Ekim 2016
Terapötik Egzersizler (1): Temel Bilgiler ve Kavramlar
Dr. Gözde GÜRSOY   
Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

18 Ekim 2016
Terapötik Egzersizler (2): Güçlendirme Egzersizleri
Dr. Merve KORKMAZ   
Prof. Dr. Resa AYDIN

25 Ekim 2016
Terapötik Egzersizler (3): Eklem Hareket Açıklığı ve Fleksibilite Egzersizleri
Dr. Ağalar JAVADOV
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

1 Kasım 2016
Terapötik Egzersizler (4): Aerobik Egzersizler
Dr. Şevket GÜNEŞ
Prof. Dr. Aydan ORAL

8 Kasım 2016
Terapötik Egzersizler (5): İzokinetik Egzersizler
Dr. Tuğçe KOCAMAL
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

15 Kasım 2016
Terapötik Egzersizler (6): Proprioseptif Egzersizler
Dr. Efe İŞ
Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

22 Kasım 2016
Terapötik Egzersizler (7): Kapalı ve Açık Kinetik Zincir Egzersizleri ve Pilometrik Egzersizler   
Dr. Başak EKİZCELİ
Prof. Dr. Emel ÖZCAN

29 Kasım 2016
Terapötik Egzersizler (8): Denge ve Koordinasyon Egzersizleri
Dr. Elham MALEKIFARD
Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

6 Aralık 2016
Terapötik Egzersizler (9): Tai Chi, Pilates ve Yoga Egzersizleri    
Dr. Roya İSMAYİLZADE   
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

13 Aralık 2016
Kriyoterapi
Dr. Mert ZURE
Prof. Dr. Ayşe KARAN

20 Aralık 2016
Yüzeysel Sıcak Uygulamaları (Hot Pack, Parafin, İnfraruj, Ultraviyole, Fluidoterapi)   
Dr. Naran TSEVEENDORJ   
Prof. Dr. Resa AYDIN

27 Aralık 2016
Derin Isıtıcıların Kullanımı: Kısa Dalga ve Mikrodalga Diatermi, Terapötik Ultrason ve Fonoforez
Dr. Göksu ÖZER
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

3 Ocak 2017
Elektroterapi (1): Temel (Türleri, Fizyolojik Etkileri, Endikasyonları ve Uygulama Tekinikleri)
Dr. Elham MALEKIFARD
Prof. Dr. Ayşe KARAN

10 Ocak 2017
Elektroterapi (2): Galvanik, Faradik, Diadinamik, Eksponansiyel, Russian ve İnterferans Akımlar, İyontoforez
Dr. Roya İSMAYİLZADE
Prof. Dr. Emel ÖZCAN

17 Ocak 2017
Elektroterapi (3): Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS) ve Spinal Kord Stimülasyonu
Dr. Gözde GÜRSOY
Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

24 Ocak 2017
Elektroterapi (4): Nöromüsküler Elektriksel stimülasyon (NMES)
Dr. Merve KORKMAZ
Prof. Dr. Aydan ORAL

31 Ocak 2017
Elektroterapi (5): Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon (FES)
Dr. Ağalar JAVADOV
Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

7 Şubat 2017
Traksiyon ve Masaj
Dr. Şevket GÜNEŞ
Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

14 Şubat 2017
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Lazer Tedavisi   
Dr. Tuğçe KOCAMAL
Prof. Dr. Emel ÖZCAN

21 Şubat 2017
Vakum ve Kompresyon Uygulamaları
Dr. Efe İŞ   
Prof. Dr. Resa AYDIN

28 Şubat 2017
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Manyetik Alan Tedavisi
Dr. Başak EKİZCELİ
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

7 Mart 2017
Hidroterapi ve Akuatik Rehabilitasyon    
Dr. Elham MALEKIFARD   
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

14 Mart 2017
Balneoterapi ve Kaplıca Tedavisi
Dr. Roya İSMAYİLZADE
Prof. Dr. Ayşe KARAN

21 Mart 2017
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (ESWT)
Dr. Mert ZURE   
Prof. Dr. Aydan ORAL

28 Mart 2017   
Biyomekaniğin Temel İlkeleri    
Dr. Naran TSEVEENDORJ
Prof. Dr. Ayşe KARAN

4 Nisan 2017
Servikal Omurganın Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi   
Dr. Göksu ÖZER   
Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

11 Nisan 2017       
Dorsolomber Omurganın Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi
Dr. Ağalar JAVADOV   
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

18 Nisan 2017       
Omuz Ekleminin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi   
Dr. Tuğçe KOCAMAL   
Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

25 Nisan 2017   
Dirsek Ekleminin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi   
Dr. Efe İŞ   
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

2 Mayıs 2017   
El Bileği ve El Eklemlerinin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi
Dr. Başak EKİZCELİ
Prof. Dr. Aydan ORAL

9 Mayıs 2017
Kalça Ekleminin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi   
Dr. Roya İSMAYİLZADE    
Prof. Dr. Resa AYDIN

16 Mayıs 2017   
Diz Ekleminin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi   
Dr. Elham MALEKIFARD   
Prof. Dr. Emel ÖZCAN

23 Mayıs 2017
Ayak Bileği ve Ayak Eklemlerinin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi   
Dr. Mert ZURE   
Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

30 Mayıs 2017   
Sakroiliak Eklemin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi   
Dr. Naran TSEVEENDORJ   
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

6 Haziran 2017       
Temporomandibular Eklemin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi
Dr. Göksu ÖZER   
Prof. Dr. Ayşe KARAN

13 Haziran 2017   
Postür ve Yürüme Analizi   
Dr. Şevket GÜNEŞ   
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL