Seminerler

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİİSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANA BİLİM DALI

2020-2021 YILI ASİSTAN SEMİNER PROGRAMI

Salı, Saat 08.30-09.30SEMİNER HAZIRLAMA KURALLARI:


Asistan seminerleri her hafta Salı günleri 8.30-9.30 arasında yapılır.

Asistanlar ilgili öğretim üyesinin danışmanlığıyla daha önceden belirlenmiş programa göre seminer konularını hazırlayıp sunarlar.

Asistanlar seminer tarihinden yaklaşık bir ay önce danışman öğretim üyesi ile beraber semineri planlayarak, öğretim üyesinin uygun göreceği tarihte (tercihen en az 15 gün önce) hazırladığı semineri danışman öğretim üyesine göstermiş olmalıdır. 

Seminerlerin zamanında başlamasına ve uygun sürede tamamlanmasına özen gösterilir; maksimum bekleme süresi 10 dakikadır.

Başlık slaydından sonra seminerin amaçları belirtilmeli, seminer akışına yer verilmelidir.

Seminerin sistematik organizasyonu amaçlarla örtüşmelidir.

Konu ile ilgili temel bilgiler, kılavuzlar ve son 5 yıldaki literatürler ağırlıklı olmalı, en güncel tedavi seçeneklerinden bahsedilmelidir.

Seminerlerde konu ile ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan en güncel bilgilere dayanarak geri ödemeler açısından tanı kodlarının sınıfları (A, B, C ve D) ve geri ödemeler açısından uygun tıbbi işlem ve tedavi yöntemleri belirtilmelidir.

Asistanımızın sorumlu öğretim üyesine danışarak her seminer sonunda ilgili konuya ilişkin 4 adet çoktan seçmeli soru hazırlaması ve seminer sonunda tüm asistanlarımızın bu sorulara yanıt vermesi istenecektir. 

Her seminer sonu değerlendirme yapılacaktır.

Eğitim yılı sonunda tüm seminerler asistan temsilcisi tarafından CD’ye kaydedilerek, katılımcılara dağıtılacaktır.


2020-2021 YILI ASİSTAN SEMİNER PROGRAMI


13 Ekim 2020

Kifoz ve Skolyozda Tedavi Yaklaşımları

Dr. Elif TARİHÇİ

Prof. Dr. Resa AYDIN 


20 Ekim 2020

Elektrodiagnostik Değerlendirme 1- Sinir İleti İncelemeleri 

Dr. Mert ZURE 

Doç. Dr. Sina ARMAN


27 Ekim 2020

Elektrodiagnostik Değerlendirme 2- İğne Elektromiyografisi

Dr. Kıvanç MENEKŞEOĞLU

Doç. Dr. Sina ARMAN


3 Kasım 2020

Sakroiliak Eklemin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi 

Dr. Sinan GÖK

Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU 


10 Kasım 2020

Sakroiliak Eklem ve Koksiks ile İlişkili Patolojilerde Tedavi Yaklaşımları

Dr. Selim SEZİKLİ

Doç. Dr. Nalan ÇAPAN


17 Kasım 2020 

Temporomandibular Eklemin Kinezyolojisi, Muayenesi ve Fonksiyonel Değerlendirmesi

Dr. Aybars BINARCIK 

Prof. Dr. Ayşe KARAN


24 Kasım 2020

Temporomandibular Eklem Bozukluklarında Tedavi Yaklaşımları

Dr. Yunus Emre DOĞAN

Doç. Dr. Nalan ÇAPAN  


1 Aralık 2020 

Covid-19 Sonrası Rehabilitasyon Yaklaşımları

Dr. Elif TARİHÇİ

Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU


8 Aralık 2020

Pulmoner Rehabilitasyon 

Dr. Kıvanç MENEKŞEOĞLU

Prof. Dr. Dilşad SİNDEL


15 Aralık 2020

Fibromyalji Sendromunda Patofizyoloji ve Tanı

Dr. Baran SEZGİN

Prof. Dr. Aydan ORAL 


22 Aralık 2020

Fibromyalji Sendromunda Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları

Dr. Sinan GÖK

Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ


29 Aralık 2020

Fibromyalji Sendromunda Farmakolojik Olmayan Tedavi Yaklaşımları

Dr. Aybars BINARCIK

Prof. Dr. Dilşad SİNDEL


5 Ocak 2021

Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Patofizyoloji ve Tanı 

Dr. Ebru KOYUNCU 

Prof. Dr. Ayşe KARAN


12 Ocak 2021

Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Tedavi Yaklaşımları

Dr. Elif TARİHÇİ

Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU


19 Ocak 2021 

Kriyoterapi 

Dr. Yunus Emre DOĞAN

Dr. Öğretim Üyesi Ekin İlke ŞEN 


26 Ocak 2021 

Yüzeysel Sıcak Uygulamaları (Hot Pack, Parafin, İnfraruj, Ultraviyole, Fluidoterapi)

Dr. Diren ÖZER ÖZBEY

Prof. Dr. Resa AYDIN


2 Şubat 2021 

Derin Isıtıcıların Kullanımı: Kısa Dalga ve Mikrodalga Diatermi, Terapötik Ultrason 

Dr. Hüseyin GEZGİN

Dr. Öğretim Üyesi Ekin İlke ŞEN


9 Şubat 2021 

Elektroterapi (1): Temel (Türleri, Fizyolojik Etkileri, Endikasyonları ve Uygulama Tekinikleri)

Dr. Serhat YAVUZ

Prof. Dr. Ayşe YALIMAN


16 Şubat 2021 

Elektroterapi (2): Galvanik, Faradik, Diadinamik, Eksponansiyel, Russian ve İnterferans Akımlar

Dr. Mukhtar SHAHGALDİYEV

Doç. Dr. Nalan ÇAPAN


23 Şubat 2021 

Elektroterapi (3): Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS) 

Dr. Baran SEZGİN

Dr. Öğretim Üyesi Ekin İlke ŞEN


2 Mart 2021 

Elektroterapi (4): Nöromüsküler Elektriksel stimülasyon (NMES)

Dr. Ebru KOYUNCU 

Doç. Dr. Sina ARMAN


9 Mart 2021 

Elektroterapi (5): Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon (FES) ve Nöromodülasyon

Dr. Sinan GÖK

Prof. Dr. Ayşe YALIMAN


16 Mart 2021 

İyontoforez- Fonoforez

Dr. Diren ÖZER ÖZBEY

Doç. Dr. Sina ARMAN


23 Mart 2021 

Traksiyon ve Masaj

Dr. Hüseyin GEZGİN

Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ 


30 Mart 2021

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Lazer Tedavisi

Dr. Serhat YAVUZ

Prof. Dr. Aydan ORAL 


6 Nisan 2021

Vakum ve Kompresyon Uygulamaları

Dr. Mukhtar SHAHGALDİYEV

Prof. Dr. Resa AYDIN


13 Nisan 2021 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Manyetik Alan Tedavisi

Dr. Baran SEZGİN

Doç. Dr. Nalan ÇAPAN20 Nisan 2021 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Biyofeedback ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Dr. Ebru KOYUNCU

Prof. Dr. Ayşe YALIMAN


27 Nisan 2021 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisi (ESWT)

Dr. Diren ÖZER ÖZBEY

Prof. Dr. Aydan ORAL


4 Mayıs 2021

Hidroterapi ve Akuatik Rehabilitasyon

Dr. Hüseyin GEZGİN

Prof. Dr. Dilşad SİNDEL


18 Mayıs 2021

Balneoterapi ve Kaplıca Tedavisi

Dr. Serhat YAVUZ 

Prof. Dr. Ayşe KARAN 


25 Mayıs 2021

Postür ve Yürüme Analizi

Dr. Mukhtar SHAHGALDİYEV

Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ