Akreditasyon

Anabilim Dalımız Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu (UEMS PRM Board) tarafından 13 Ocak 2010’da gerçekleştirilen ziyareti takiben, ilgili jüri kararıyla başarılı bulunarak bir eğitim merkezi olarak eş yetkilendirilmiştir (Board Certification as a Training Center).

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Kurulu tarafından akredite edilen eğitim merkezleri listesini görmek için tıklayınız.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nın ulusal akreditasyon viziti 18 Aralık 2014 Perşembe günü, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlik Yürütme Kurulu adına Akreditasyon Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Fitnat Dinçer, Akreditasyon Komisyonu Sekreteri Prof. Dr. Ülkü Akarırmak, Üye Uzm. Dr. Aytül Çakcı ve TTB Temsilcisi UDEK Başkanı Prof. Dr. Tunçalp Demir tarafından gerçekleştirildi ve ilgili jüri kararıyla başarılı bulunarak bir eğitim merkezi olarak eş yetkilendirilmiştir.