Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi

PEDİATRİK REHABİLİTASYON ÜNİTESİ

Prof. Dr. Resa AYDIN
Uzm. Dr. Nalan ÇAPAN

Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinin Kuruluş Amacı

Ülkemizde yaşayan çocuk özürlülerin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümü için, çağdaş ve ülkemiz koşullarına uygun kapsamlı ve kalıcı rehabilitasyon yaklaşımlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinin Hedefleri

A- Anabilim Dalı Bünyesinde:

  1. Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinde ilk aşamada nöromotor gelişme geriliğine neden olan hastalıklar, pediatrik romatoloji, pediatrik ortopedi, pediatrik onkoloji gibi özel poliklinikleri kurmak ve ayaktan gelen hastalara hizmet vermek
  2. Gerekli görülen hastalara yatarak tedavi ve rehabilitasyon uygulamak
  3. Hasta değerlendirilmesinde ülkemiz koşullarına uygun olarak düzenlenecek algoritmik tedavi ve rehabilitasyon planları izlemek
  4. Fizyoterapi dışında, iş uğraşı terapisi, konuşma terapisi, ortez terapisi, psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin eksiksiz sunulabilmesi için eleman temin etmek
  5. Asistan ve tıp öğrencisi eğitiminde görev üstlenmek
  6. Pediatrik Rehabilitasyon konusunda bilimsel araştırmalar yapmak