Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi

“NÖROLOJİK REHABİLİTASYON” ÜNİTESİ

Prof. Dr. Ayşe YALIMAN
Doç. Dr. Ekin İlke ŞEN

Kuruluş Amacı

 • İnme (felç)’in beyinde oluşturduğu hasar nedeniyle kaybolan becerileri hastaya yeniden öğretmek
 • Trafik kazası, yüksekten düşme gibi çeşitli sebepler sonucunda spinal kord (omurilik) yaralanmasına bağlı felç gelişen hastaların tedavilerini düzenlemek
 • Diğer nörolojik hastalıklara (Multiple skleroz, Parkinson Hastalığı, ALS gibi) bağlı görülebilecek fonksiyonel kayıpların saptanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin tedavilerin düzenlenmesi
 • Hastalarda ortaya çıkabilecek muhtemel akut ve kronik sorunları önlemek veya tedavi etmek
 • Bireysel, ailesel ve toplumsal rehabilitasyon hedeflerini belirlemek ve bu konuda hastaya ve ailesine yardımcı olmak
 • Çeşitli branşlarla (üroloji, psikiyatri gibi) birlikte çalışarak hastalara en iyi tedavi olanaklarını sağlamak
 • Ülkemizde nörolojik hastalığı olan bireylerin sorunlarının dikkate alınması ve çözümlenmesi için toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı sağlamak
 • Hastaya bağımsızlığını yeniden kazandırmak ve yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olmak
 • Yeni tedavi yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere klinik araştırmaları yürütmek


İnme Rehabilitasyonu

Nörolojik rehabilitasyon ünitemizde inme rehabilitasyonu ayrıca geniş kapsamlı olarak ele alınmaktadır. İnme sonrası rehabilitasyonun süresi inmenin şiddetine ve gelişen komplikasyonlara göre değişebilir. İnme geçiren hastaların bir bölümü hızlı iyileşirken hastaların büyük bölümünde rehabilitasyon uzun bir süreçtir. Bu süreç inme polikliniği tarafından yataklı ve ayaktan tedavi ünitesinde aşağıda sıralanan metodlarla takip edilir. 

Ne Yapıyoruz ?

 • Sorumlu öğretim üyesi, uzman, asistanlar, rehabilitasyon hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanı tarafından oluşturulan ekip tarafından hasta ayrıntılı değerlendirilir.
 • Hastanın tıbbi sorunları belirlendikten sonra gerekli olan tetkikler istenir ve tedavisi düzenlenir.
 • Gerekli durumlarda hastalar daha ileri tetkik ve rehabilitasyon amacıyla yatırılarak takip edilir
 • Tedavi seçenekleri hastaya uygun olarak belirlenir
 1. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı
 2. Vücut ağırlığı destekli yürüme eğitimi
 3. Denge eğitimi –Tetrax
 4. Mobilite çalışmaları, yürüme yardımcısı ve uygun cihazın reçetelenmesi (AFO, Foot-up, kısa bacak yürüme cihazı, twister)
 5. Kastaki gerilimin (spastisite) azaltılmasına yönelik ultrason ve/veya stimulasyon eşliğinde botulinum toksini enjeksiyonu
 6. İş-uğraşı terapisi
 7. Sanal gerçeklik tedavisi
 8. Ayna terapisi
 9. Yutma fonksiyon bozukluğuna ilişkin elekstiksel stimulasyon ve egzersiz programları
 10. İletişim bozuklukları için hastanın çevresi ile iletişimini arttıracak alternatif yöntemlerin öğretilmesi ve konuşma terapisi için yönlendirme
 11. Mesane-barsak fonksiyonundaki bozuklukların ilgili birimlerle birlikte düzenlenmesi, eğitimi
 12. Medikal tedavi
 13. Psikolojik tedaviler gibi tedavi seçenekleri uygulanır
 14. Aynı zamanda hastalar sosyal hizmet uzmanı tarafından değerlendirilerek hastanın ve yakının haklarına ilişkin bilgilendirilir ve gerekli yönlendirmeler yapılır.


Çalışma Günleri

Nörolojik rehabilitasyon ünitesi randevu sistemi ile çalışmakta ve Pazartesi günleri 13.30–16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir..

Nasıl Başvurulabilir?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon genel polikliniğinden 0(212) 414 20 00 nolu telefonla randevu alındıktan sonra genel poliklinik hekimi tarafından değerlendirilen hasta nörolojik rehabilitasyon ünitesine yönlendirilir.