Asistan Karnesi

Asistan Karnesi

Aşağıda 2002 yılından kullanmakta olduğumuz Asistan Karnesi yer almaktadır. Yeni asistan karnemiz Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Dalı Eğitim ve Müfredat Komisyonunun önerileri doğrultusunda hazırlanmış olup 2010 yılından itibaren belirli aralıklarla güncellenerek kullanılmaktadır.


Yeni Asistan Karenesi

Eklemek İçin Tıklayınız.

Ek Dökümanlar

Her ayın sonunda asistanlarımız o ay gerçekleştirdikleri klinik ve bilimsel faaliyetlerini ekteki döküman ile belgelemektedirler.

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Faaliyet Raporu

Adı: ……………    Soyadı: …………………………… Görev yeri: …………………… Tarih;   Ay:           Yıl:

* Muayene edilen hastalar ve invaziv işlemler ile ilgili ayrıntılar ekteki forma işlenecektir (Ek-I).

       ** Konu başlıkları ekteki forma işlenecektir (Ek-II).
*** Detaylar ekteki formlara işlenecek (Ek-III) ve uygulanabilir ise konfirmatuar belgeler eklenecektir.
Onaylar:

Danışman Öğretim Üyesi                                         Asistan Eğitim Programı Sorumlu Öğretim Üyesi

Tarih ve İmza                                                                                                       Tarih ve İmza