Ergonomi Eğitimi

“ERGONOMİ EĞİTİMİ”

ÇALIŞANLARDA KAS İSKELET HASTALIKLARI KORUNMA EĞİTİMİ

Endüstride ve ofiste çalışanların   kas iskelet sağlığını korumak ve iyileştirmek, yaralanma ve hastalıkları engellemek, iş verimliliğini artırmak ve işe dönüşü kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen profesyonellere, çalışanlara ve yöneticilere yönelik eğitim programıdır.

Çalışanlar İçin:

  • Ofis çalışanları ve Bilgisayar Kullananlar için Uygulamalı Ofis Ergonomisi
  • Bedensel Çalışanlar için Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi
Ergonomi ekibi için:
  • İş Yerinde Kas İskelet Hastalıkları İçin Riske Maruziyetin Değerlendirilmesi ( Hızlı maruziyet Yöntemi) Ofis ergonomisi
  • Endüstriyel ergonomi