Olgu Sunumları

Her ayın ilk üç haftasında Salı günleri saat 10.30-11.00 arasında OLGU SUNUMU yapılır. Sunulacak olgular bir hafta önceden asistanların önerisi ve servis ve/veya poliklinik sorumlusu öğretim üyelerinin onayıyla belirlenir.

Her toplantıda genellikle iki olgu sunulur. Olgulardan birisi servisimizde yatan hastalardan, diğeri ise polikliniklerimizde görülen hastalardan seçilir. Sunulacak olgulardan birinin ortez-protez gereksinimi olan bir olgu olması tercih edilir. Nadir rastlanan sağlık durumları hakkında kısa bir sunum da yapılır.

Olgunun tedavisinin belirlenmesi ve/veya tartışılmasında “Kanıta Dayalı Tıp” uygulamaları ve geçerli tedavi kılavuzları esas alınır. Bir sonraki olgu toplantısında, bir önceki olguyla ilgili gelişmeler kısa olarak belirtilir.

Olgu sunumları her hafta powerpoint ppt’den word doc’a ana hatlar halinde geçirilerek arşivlenir. Her yıl sonunda tüm sunumlar CD’ye kaydedilerek katılımcılara dağıtılır.