Bağlantılar

ULUSAL SİTELER
Tıp Dizinleri

ULAKBİM
TurkMEDLINE
TÜBİTAK

Resmi Kurumlar
Yüksek Öğretim Kurulu
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu

Dernekler ve Örgütler

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Osteoporoz Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
Türk Geriatri Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası

Dergiler
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
Türk Osteoporoz Dergisi
Journal of Physical Medicine and Rehabilitation Sciences
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Dergisi
Türk Romatoloji Dergisi
Türk Geriatri Dergisi
Ağrı


ULUSLARARASI SİTELER
Genel

PUBMED
WEB OF SCIENCE
Emedicine

Dernek ve Örgütler
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
European Society of Physical and Rehabilitation Medicine
PRM Section and Board of the European Union of Medical Specialists
American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation
European Academy of Rehabilitation Medicine
European Federation for Research in Rehabilitation
Associates for World Action in Rheabilitation & Education 
Centre for Human Rights and Rehabilitation
American Association of Electrodiagnostic Medicine
American Spinal Injury Assocation
International Osteoporosis Foundation
National Osteoporosis Foundation
American Pain Society
Brain Injury Association of America
American Academy of Orthopedic Surgeons
American Congress of Rehabilitation Medicine
American Occupational Therapy Association
American Physical Therapy Association
American Speech Hearing and Language Association
Association of Academic Physiatrists
North American Spine Society
Dysphagia Research Society

Dergiler
PM&R
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
Journal of Rehabilitation Medicine

Resmi Kurumlar
World Health Organization
Centers for Disease Control and Prevention
National Institutes of Health
National Library of Medicine