Eğitim İlkeleri

Değerli öğrenci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız,

İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na hoşgeldiniz. Türkiye’de ilk olarak kurulan fiziksel tıp ve rehabilitasyon kürsüsü, kuruluşundan itibaren yaptığı araştırmalar, yetiştirdiği uzmanlar ve verdiği hasta hizmetleri ile ülkmize hizmet vermeye devam etmektedir. Kuruluşundan itibaren fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanındaki yenilikleri yakından takip etmiş ve dünyadaki gelişmeleri uygulamış, bu gelişmelere katkıda bulunmuş bir anabilim dalıyız. Anabilim Dalı’mızda kaldığınız süre içinde sizlerin branşımızla ilgili temel bilgilere ulaşmasını, branşımızı ve diğer branşlarla ilişkisini, ortak ve birleştirici yönlerini, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisi, konuşma terapisi, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ile ekip çalışmalarını gözlemlemenizi ve meslek hayatınızda temel ilkelerimizi uygulamanızı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için iki ayrı binamızda 11 öğretim üyesi, bir uzman ve asistan arkadaşlar ile beraber sizlerle çalışacağız.

Misyonumuz

Tıp Fakültesini bitiren hekimlerin fiziksel tıp ve rehabilitasyon anabilim dalının temel ilgi alanları, tedavi seçenekleri hakkında bilgi sahibi olarak,

  • Birinci basamak hekimlikte rehabilitasyon, pediatri ve geriatri hastalarında koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması
  • Diğer uzmanlık dallarına devam eden hekimlerin fiziksel tıp ve rehabilitasyonun ilgi alanlarını ve etkinliğini bilerek ortak çalışmalara daha yatkın olmaları
  • Algoloji, romatoloji, geriatri, rehabilitasyon alanlarında fiziksel tıp ve rehabilitasyonun yeri, katkılarını bilerek bu hastalıklarda branşımızın temel bilgilerini uygulamak’tır.

Vizyonumuz

İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitiren hekimlerin fiziksel tıp ve rehabilitasyon anabilim dalının temel nosyonları ile donatılmış olarak diğer fakültelerden mezun hekimlere örnek oluşturmasıdır.

Bu Amaçlara Ulaşabilmek için Öğrenci Eğitimi İşleyiş İlkeleri

  1. Öğrenci pratikleri öğretim üyesi ağırlıklı yapılmaktadır.
  2. Öğretim üyeleri teorik ve pratik derslerde küçük grup çalışmaları ile öğrencilerin katılımını teşvik eder.
  3. Poliklinik ve yatan hasta servislerimiz ile birebir hasta başında ve hasta muayenesi ile eğitim verilir.
  4. Öğrencilerimiz programa aktif katılmak ve fikirleri ile yönlendirmek serbestisine sahiptir.
  5. İmtihanlar teorik ve pratik olarak yapılır.
  6. Teorik imtihan çoktan seçmeli, tek doğru cevaplı olarak yapılırken, pratik imtihan yapılandırılmış sözlüdür. Pratiklerde gösterilen ve beceri kazandırılmasını hedefleyen, muayene yöntemleri, liste halinde öğrencilere verilir. İmtihanda rastgele çekilen soruda çıkan beceriyi birebir uygulaması istenir. İmtihan iki öğretim üyesinin birlikte değerlendirmesi ve ortak kararı ile puanlanır. Pratik imtihanda temel hedef o beceriyi öğrenmek değil, uygulayabilmektir.

Hepinize verimli bir staj dilerken, tüm öğretim üyesi ve asistan arkadaşların, sizin daha iyi eğitilmeniz için burada olduklarını hatırlatır, istediğiniz zaman kapımızın size her an açık olduğunu belirtiriz.

Doç. Dr. Nalan ÇAPAN
Doç. Dr. Sina ARMAN
Tıp öğrencileri eğitim sorumluları