Ürojinekolojik Rehabilitasyon Polikliniği

“ÜROJİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON” POLİKLİNİĞİ

Prof. Dr. Nurten ESKİYURT (Kurucu)
Prof. Dr. Önay YALÇIN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (Kurucu)
Prof. Dr. Ayşe KARAN
Doç. Dr. Nalan ÇAPAN

Kuruluş Amacı

Ürojinekoloji ünitesi 1995 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında kurulmuş olup, multidisipliner bir çatı altında, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ile birlikte 1998 yılından beri ürojinekolojik rehabilitasyon kısmı yürütülmektedir. Ürojinekolojik rehabilitasyon kapsamında kesin ameliyat endikasyonu olmayan stres üriner inkontinanslı hastalar ile urge üriner inkontinanslı hastalar ya da her ikisinin beraber görüldüğü mikst üriner inkontinanslı hastalar değerlendirilmekte ve rehabilite edilmektedir.

Ne Yapıyoruz?

Üriner inkontinanslı hastalar jinekolojik muayene olduktan sonra,  hastalardan idrar tahlili,  jinekolojik ultrason istenmekte, gerekirse ürodinami ile tanı netleştirilmektedir. Bu hastalara ünitede görevli hemşireler tarafından ped testi, üriner günlük yapılmaktadır. Başka bir patolojisi olan hastalar gerekli yerlere yönlendirilerek ileri tetkik ve tedavileri planlanmaktadır. Ön tetkikleri yapılan ve üriner inkontinans tanısı alan hastalar haftada bir Perşembe günü ürojinekoloji polikliniğinde ilgili fizik tedavi öğretim üyesi ve uzman tarafından yeniden değerlendirilmektedir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilen hastalara, öncelikle pelvik taban kas gücü bakılmaktadır. Kas gücü basınca duyarlı perinometre ile cm H2O cinsinden objektif ölçülmekte ve dijital palpasyon ile kas gücü evrelemesi yapılmaktadır.  Bu değerlendirmeler Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon asistanları tarafından, ilgili uzman ve öğretim üyesinin gözetiminde yapılmaktadır. Asistanlar 3 ayda bir,  rotasyon şeklinde görev yapmaktadır. Bu değerlendirmelere göre, kas gücü 3’ün altında olan hastalara pasif yöntemlerden olan elektriksel stimülasyon ve magnetik sandalye ile güçlendirme programı uygulanmaktadır. Kas gücü 3’ün üzerinde olan hastalar ise aktif yöntemlerden olan biofeedback, vaginal kon ve egzersiz programlarına alınmaktadır.
Urge üriner inkontinansı olan her hastaya ünitede görevli hemşireler tarafında mesane eğitimi verilmekte, çoğunlukla medikal tedavi alan hastalara gerekirse fizik tedavi de uygulanmaktadır.

Ünitedeki fizik tedavi uygulamaları, fizik tedavi uzmanının düzenlediği tedavi şemasına göre ve fizik tedavi uzmanı gözetiminde ünite hemşireleri tarafından yapılmaktadır. Fizik tedavi haftada genellikle 3 gün olacak şekilde planlanmakta ve 6-8 hafta arasında devam etmektedir.  İyileşme görülmeyen hastalar ürojinekoloji polikliniğinde yeniden değerlendirilmektedir. Düzelme görülen hastalar, egzersiz ile izlenmekte ve belli aralıklarla klinik değerlendirme ve takipleri yapılmaktadır.

Ürojinekolojik Rehabilitasyonda Kullanılan Fizik Tedavi Modaliteleri

Elektriksel Stimulasyon Cihazı
Biofeedback Cihazı

Manyetik Alan Sandalyesi
Vaginal Kon

Çalışma Günleri

Cerrahi Monoblok binası 9. katta her Perşembe günü 9.00-12.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.

Nasıl Başvurulabilir?

Bu polikliniğimize başvurmak için öncelikle İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Genel polikliniğinden randevu alınmalıdır. Burada ön tetkikleri yapılan ve üriner inkontinans tanısı alan ve konservatif tedavi için uygunluğu belirtilen hastalar her hafta Perşembe günü ürojinekoloji polikliniğinde ilgili fizik tedavi öğretim üyesi ve uzman tarafından yeniden değerlendirilmektedir. Hastaların düzenli takibi de yine aynı poliklinikte yapılmaktadır.