Dergi Kulübü

Asistan eğitim programında önemli bir yeri olan Dergi Kulübü her ayın ilk Salı günü saat 09.30-10.30 arasında gerçekleştirilir.

Dergi Kulübünün Amaçları:

 • Asistanları FTR disipliniyle ilgili dergilere aşina kılmak
 • Asistanlara FTR literatürlerini akademik ve metodolojik açılardan eleştirisel değerlendirebilme fırsatını sağlamak
 • Asistanların FTR alanındaki bilgilerini arttırmak ve bu bilgilerin paylaşılmasını teşvik etmek
 • Asistanların BOARD sınavları hazırlığı için bilgilerini zenginleştirmek
 • Araştırma bulgularının hasta bakımında uygulanması fırsatını sağlamak
 • Asistanların araştırmalara ilgilerini stimüle etmek
 • Asistanlara FTR alanında yaşam boyu sürekli eğitim alışkanlığı kazandırmak
 • FTR alanında araştırma alanlarını vurgulamak
 • Etkin öğretim ve sunum tekniklerini geliştirmek
Dergi Kulübü Standardları:
 • Her toplantıda iki asistan, iki ayrı makale sunar
 • Her asistana ayrılan süre 30 dakikadır
 • Dergi kulübü için makaleler Asistan Eğitim programı sorumlusu öğretim üyeleri ve uzman tarafından seçilir. Seçilen makaleler FTR uygulamalarımızda karşılaştığımız hastalık gruplarını içerir. Araştırma tipleri temel bilimden klinik araştırmalara kadar çeşitlilik gösterebilir
 • Sunuda hazır bulunan asistanların ve tüm katılımcıların makaleyi önceden okumuş olması ve tartışmaya katkıda bulunması beklenmektedir.
Sunum
 • Makale başlığı, yazarlar, kurumları ve Dergiye ilişkin bilgiler
 • Sunumun öğrenim amaçları
 • Araştırmanın amacı/rasyoneli/hipotez/ortaya konan soru
 • Araştırmanın dizaynı
 • Bulgular
 • Bulguların FTR disiplinine/uygulamalarımıza katkısı
 • Araştırmanın güçlü ve zayıf yönleri, cevaplanmayan sorular
 • Biz bu konuda nasıl araştırma yapabiliriz? bölümlerini kapsar.