Omurga Stabilizasyonu

“Dinamik Lomber Stabilizasyon Egzersiz Programı”

Amacı

Lomber bölgede doğal  korseleme ile nötral pozisyonu bulduktan sonra gövde sabilizasyonunu sağlayarak iyileşmeyi hızlandıran özel bir egzersiz programıdır. 1990 da Saal ve arkadaşları tarafından ABD de geliştirilen ve bel ağrılı hastalarda etkinliği gösterilen bu program  Anabilim  Dalımızda  1997 de Prof. Dr.  Emel Özcan’ın  öncülüğünde başlatılmış ve   Dr. Mustafa Filiz, in Diskektomili Hastalarda  Fonksiyonel Rehabilitasyonun un Etkinliği,  konulu uzmanlık tezi çalışmasında  da uygulanmıştır.

Kapsamı

Gövde ve alt ekstremite esnekliği iyileştirildikten ve nötral pozisyonu bulma öğretildikten sonra 8–10 kişilik gruplara ilerleyen bir program içinde, haftada 2 kez 8 hafta süreyle bu konuda eğitilmiş hekim tarafından uygulanan omurgaya spesifik yoğun bir egzersiz programıdır.

Hasta özellikleri

Omurga hastalıkları rehabilitasyon Biriminde değerlendirilen ,  mekanik bel, boyun ve sırt ağrılı, skoliyozlu,  disk herniasyonlu, dejeneratif osteoartritli, spinal stenozlu ve spondilolistezisli ve başarısız bel cerrahisi sendromlu hastalar programa alınır.