Çene Hastalıkları Polikliniği

“Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi

Prof. Dr. Cihan AKSOY (Kurucu)

Prof. Dr. Ayşe KARAN

Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

Doç. Dr. Nalan ÇAPAN

 

Genel Bilgiler

 • Çene eklemi (temporomandibuler eklem) başta yemek yeme olmak üzere konuşma ve soluk-alıp verme gibi hayati fonksiyonların yerine getirilmesinde rol oynayan çok önemli bir eklemdir.
 • Çene eklemi sorunları 1900’lerde “Costen Sendromu”, takip eden yıllarda “temporomandibuler myoartropati” gibi adlarla anılmıştır. Günümüzde ise bu hastalıklar için genel olarak “temporomandibuler disfonksiyon sendromu” terimi kullanılmaktadır.
 • Bu hastalıklarda hangi uzman hekime ve nereye başvurulacağının bilinmemesi çene eklemi sorunu olan hastalar için büyük problemdir.
 • Gerçekten çene eklemi problemleriyle tarih boyunca değişik branşlardan pek çok hekim ilgilenmiştir. Günümüzde çene eklemi sorunlarının tek bir branşın değil, farklı branşlardan hekimlerin ortaklaşa çalışmalarını gerektiren bir hastalık grubu olduğu kabul edilmektedir.

Kuruluş Amacı

 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi yukarda bahsedilen gerçeklerden hareketle 1990 yılında Prof. Dr. Cihan Aksoy tarafından kurulmuştur.
 • Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi’nin kuruluş amacı; farklı branşlardan hekimleri biraraya getirerek çene eklemi sorunu olan hastalar için en doğru teşhis ve tedavi olanaklarının sağlanması, hastaların ve toplumun bu konuda doğru bilgilendirilmesidir.
 • Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi ülkemizde bu alanda kurulmuş ilk ve tek multidisipliner ünitedir.

Ne Yapıyoruz?

1- Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesinde hastalar;

 • Fizik tedavi uzmanları
 • Diş hekimleri
 • Plastik cerrahlar
 • Psikiyatristler tarafından birlikte değerlendirilmektedir.

2- Gerektiğinde diğer branş hekimleri ile de bağlantı kurulmaktadır.

3- Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi’ne yönlendirilen hastalardan önce kendi şikayetlerini ayrıntılı olarak tanımlayabilecekleri bir form doldurmaları istenir.

4- Daha sonra hastaların sorumlu doktor tarafından ağız açıklıkları ölçülür, varsa eklem sesleri dinlenir ve el ile eklem ayrıntılı olarak muayene edilir.

5- Yapılan öykü alma ve muayene işleminin ardından hasta sorumlu fizik tedavi öğretim üyesinin gözetiminde, diş hekimi, plastik cerrahi ve psikiyatriden gelen hekimlerce ortaklaşa değerlendirilir.

6- Bu değerlendirme sonucunda hastalardan eğer gerekli ise röntgen, MRG, EMG, ısırma gücü ölçümü vb. tetkikler istenir ve hastalığın tanısı konur.

7- Tanısı konan hastalara uygun olan tedavi seçilir ve uygulanır.

8- Bu tedaviler arasında;

 • Manuel tedaviler (manipulasyon, mobilizasyon, post-izometrik relaksasyon gibi)
 • İlaç tedavileri
 • Kuru iğneleme / Akapunktur
 • Lokal enjeksiyonlar
 • Eklem lavajı (eklem yıkaması, artrosentez)
 • Eklem-içi enjeksiyonlar
 • Botulinum toksini enjeksiyonları
 • Özel çene egzersizleri
 • Çeneye yönelik fizik tedavi ve özel materyallerle eklem germe
 • Splintler (çene içi plastik materyeller, plak kullanma)
 • Gerekli diş tedavileri (diş hekimliğinde yapılır)
 • Psikiyatrik ilaç tedavileri ve psikoterapi (psikiyatride yapılır)
 • Cerrahi tedaviler (plastik cerrahide yapılır)

9- Tedavi programına alınan hastalar belirli aralıklarla kontrol muayenelerine çağrılarak takip edilirler.

Eklemek İçin Tıklayınız.

Çene Eklemi

Eklemek İçin Tıklayınız.

Panoramik Çene Eklemi Görüntüsü  

Çene MR Görüntüsü

Eklemek İçin Tıklayınız.

Çene Artrosentezi

   

Çene Eklemi Sorunları için Splint Uygulama

Çalışma Günleri

Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi polikliniği, randevu sistemi ile çalışmakta ve her Perşembe saat 13.00–16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Nasıl Başvurulabilir?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Genel polikliniğinden 0(212) 414 20 00 nolu telefonla randevu alındıktan sonra genel poliklinik hekimi tarafından değerlendirilen hasta gerekli görülürse Çene Eklemi Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesi polikliniğine yönlendirilir.

“Çene Eklemi Hastalıkları” kitapçığını için tıklayınız.