Proloterapi Polikliniği

PROLOTERAPİ” POLİKLİNİĞİ

Prof. Dr. Emel ÖZCAN (Kurucu)
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU
Doç. Dr. Ekin İlke ŞEN

Proloterapi Polikliniği’nin Amacı
Yaygın bir sorun olan kas iskelet ağrılarını azaltan, omurga ve eklemlerde bağları ve diğer yapıları güçlendiren ve fonksiyonelliği artıran yenileyici ve onarıcı (rejeneratif) bir tedavi yöntemi olan proloterapiyi uygulamaktır. Bilimsel çalışmalarla bel, diz, dirsek, ayak ve el ağrısı başta olmak üzere çeşitli kas iskelet hastalıklarında etkinliği ve güvenliği kanıtlanmıştır. En sıklıkla dekstroz solüsyonu ile uygulanan ve son yıllarda giderek popülerliği artan proloterapi maalesef ülkemizde yeterince tanınmamaktadır. Poliklinik çalışmalarımız ile kas iskelet ağrılı hastaların iyileşmesini ve yaşam kalitesinin artırılmasını, bilime katkıda bulunmayı ve proloterapinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.

Genel Bilgi
Ağrılı kas iskelet hastalıklarında uygulanan çok çeşitli tedavi yöntemleri ile genellikle ağrıda geçici kısa süreli azalma olmakta, hastalık tekrarlayarak ve süregenleşerek sakatlanmalar gelişebilmektedir. Cerrahi olmayan bir tedavi yöntemi olan proloterapi ABD’nde yaklaşık 75 yıldır uygulanmakla birlikte son yıllarda yapılan çalışmalarda etkinliğinin ve güvenliğinin kanıtlanması ile önem ve güncellik kazanmıştır. Proloterapi yaralanmış ve ağrılı bölgelerde vücudun kendi doğal iyileşme mekanizmalarını uyararak etki eder. Omurga ve eklemlerde hasarlı bağların, tendonların ve kıkırdağın güçlenmesi sonucunda ağrı azalır ve fonksiyonlar iyileşir. İyileşmenin devamlılığı ve artırılması için uygun egzersizler ve omurga ve eklem korunma teknikleri ile birlikte uygulanmalıdır. Proloterapi omurga ve eklemlerde bağlar, tendonlar ve diğer dokularının çeşitli nedenlerle zorlanmasına, kireçlenmeye ve disk lezyonlarına bağlı ağrılı yaralanmalar ve hastalıklarında uygulanır. Etkili olduğu başlıca hastalıklar bel, sırt, boyun ağrıları, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi omurga hastalıkları, eklem ağrıları ve kireçlenmeler, spor yaralanmaları, tendon yaralanmaları ve sinir tuzaklanmalarıdır. Proloterapi aktif enfeksiyon, kanser, enflamatuar romatizmal hastalık, sistemik kortikosteroid kullanımı, kanama bozuklukları olan hastalarda uygulanmaz. Diyabet hastalarında ve antikoagulan ( kan sulandırıcı) ilaçları kullanan hastalarda gerektiğinde doktorunun oluru alınarak dikkatlice uygulanır.

Yöntem
Hasta proloterapi polikliniğinde değerlendirilir ve tedavinin uygun olup olmadığına karar verilir. Tedavi seanslarına başlamadan önce gerektiğinde tanı test enjeksiyonu yapılır. Enjeksiyon hastanın tedaviye cevabına göre 3-4 haftada bir, 3 – 6 seans olarak özel bir teknik ile uygulanır. Her seansta sorunlu bölgede eklem içine ve eklem dışına olmak üzere birçok noktadan proloterapi solüsyonu enjekte edilir. Solüsyonda % 15- % 25 konsantrasyonunda hipertonik dekstroz ( şeker ihtiva eden ) ve ağrı azaltıcı ilaç kullanılır. Kanın normal bir bileşeni olan dekstroz birden fazla bölgeye güvenli bir şekilde zerk için ideal bir solüsyondur. Uygulama proloterapi ve teknikleri konusunda eğitim ve deneyimli doktor tarafından uygulanır.

Başvuru
Özelleşmiş poliklinik sekreterliğine başvuru yapılır. Tel: 212 414 20 00 / 128 58

Proloterapi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Kaudal (sakral hiatus) epidural steroid enjeksiyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız