Vertigo Polikliniği

“VERTİGO” POLİKLİNİĞİ

Prof. Dr. Cihan AKSOY (Kurucu)
Prof. Dr. Ayşe KARAN  (Sorumlu)
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU
Doç. Dr. Nalan ÇAPAN

Genel Bilgiler

Vertigolu hastalara 10 yılı aşkın süredir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Prof. Dr. Cihan Aksoy ve bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından hizmet verilmektedir.
2012 yılında polikliniğimiz Kulak Burun Boğaz uzmanı, nörolog, odyolog ve otolaringolojistin de katılımıyla çok yönlü bir problem olan vertigolu hastalara en iyi kalitede hizmet vermek üzere mültidisipliner olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Polikliniğimizin kuruluş amacı:

Vertigo daha açık bir ifade ile baş dönmesi genel popülasyonda yaygın olan semptomlardandır. Son zamanlarda rehabilitasyon vertigo tedavisinde önemli bir yer almaya başlamıştır.
Medikal tedaviye dirençli hastaların fazla sayıda olması, uygulanan özel manevralar ve vestibüler elektriksel stimülasyondan hastaların yarar görmesi bu polikliniğin kuruluşuna neden teşkil etmiştir. Vertigolu hastaların düzenli takip ve rehabilitasyonlarının yapılması, asistanlarımıza eğitim verilmesi ve bilimsel çalışmalar ve toplantılar yapılması hedeflenmektedir.
Rehabilitatif tedaviyle santral kompansasyon sürecini hızlandırarak, başdönmesi ve dengesizliğin azaltılması, kişinin kendini güvende hissetmesi, günlük aktif yaşamda sıkıntı yaşamaması yanı sıra düşme ve yaralanmaların engellenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler başvurabilir?

Baş dönmesi, dengesizlik, sersemlik hissi olan bireyler polikliniğimize başvurabilirler.
Polkliniğimizde mültidisipliner yaklaşımla hizmet verilecek sağlık sorunları aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Benin paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)
  • Çeşitli kas-iskelet problemlerine sekonder gelişen vertigo
  • Psikojenik vertigo
  • Post travmatik vertigo
  • Yaşlılarda görülen multifaktöryel dengesizlik
  • Ünilateral vestibüler kayıp (Akustik nörinom, vestibüler nörit)
  • Bilateral vestibüler kayıp (aminoglikozid  toksisitesinde olduğu gibi)
  • Meniere sendromu

Ne Yapıyoruz?

  • Baş dönmesi, dengesizlik, sersemlik hissi olan bireylerin değerlendirilmesi ve tedavi takipleri
  • Egzersiz, yürüme eğitimi, özel manevralar, vestibüler elektriksel stimülasyon ve özel donanımlı bilgisayar sistemleri ile yapılan rehabilitasyon uygulamaları

Çalışma Günleri

“Vertigo Polikliniği” randevu sistemi ile çalışmakta ve Cuma günleri 10:00 – 16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Nasıl Başvurulabilir?

Genel polikliniğimize vertigo (baş dönmesi) şikayetiyle başvuran hastalar “Vertigo Polikliniği”ne yönlendirilir. Polikliniğimizde Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji Anabilim Dalından gönderilen hastalara da randevu verilerek takibe alınmaktadır.