Osteoporoz Polikliniği

“OSTEOPOROZ” POLİKLİNİĞİ

Prof. Dr. Aydan ORAL
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL
Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

Doç. Dr. Sina ARMAN

Eklemek İçin Tıklayınız.

 

Osteoporoz Polikliniği, Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesinin alt birimi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Osteoporoz Polikliniği, 1992 yılında Prof. Dr. Nurten ESKİYURT tarafından kurulmuştur. 2002 yılında kemik mineral yoğunluğu ölçüm cihazının alınması ile birlikte osteoporoz polikliniği yeniden yapılanmış ve “Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi” adını alarak çalışmalarına devam etmiştir.

Kuruluş Amacı

  • Yaşlı nüfusun artışı, sedanter yaşam şekli ve beslenme alışkanlıklarına bağlı sıklığı giderek artmakta olan ve kalça kırığı gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilen osteoporozun tanısını koymak
  • Osteoporozu tedavi etmek ve komplikasyonlarını önlemek amacı ile güncel ilaç tedavisi ve rehabilitasyon programları düzenlemek
  • Osteoporozun kronik bir hastalık olduğu göz önünde bulundurularak hastaların uzun dönem takiplerini gerçekleştirmek
  • Osteoporoz ve buna bağlı kırıkları önlemek amacı ile korunma eğitimi ve egzersiz programları yürütmek
  • Bilgisayar destekli kayıt sistemi oluşturarak hastalara kaliteli hizmet sunmak ve bilimsel araştırmalara veri bankası oluşturmak
Ne Yapıyoruz?Her hasta için bilgisayar ortamında tüm verileri içeren birer dosya oluşturulur. Polikliniğimize ilk defa başvuran veya başka birimlerden yönlendirilen hastaların fizik  muayeneleri yapılır; gerekli görüldüğünde kemik yoğunluk ölçümleri, kan ve idrar tetkikleri ve dorsal ve/veya lomber vertebral grafileri istenir. Bu verilere göre, hastanın tanısı konularak uygun medikal tedavi ve rehabilitasyon programları düzenlenir. Gerekli durumlarda; sekonder osteoporoza yol açabilecek hastalıkların belirlenmesi veya tedavilerinin düzenlenmesi açısından hastalar Endokrinoloji veya Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları ile konsülte edilir. Osteoporoz polikliniği tarafından takip edilen hastaların tanı ve tedavi programına göre belirli aralıklarla kontrol muayeneleri yapılır. Kontrol muayenelerinde hastalardan gerekli görülen tetkikler istenerek yeniden değerlendirilir ve tedavi programları tekrar gözden geçirilir.

Çalışma Günleri

Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi’nin bir alt birimi olarak çalışmalarını sürdüren “Osteoporoz Polikliniği” randevu sistemi ile çalışmakta ve Pazartesi günleri 08.30–12.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Nasıl Başvurulabilir?

Genel polikliniğimize başvuran hastaların arasında osteoporoz açısından riskli olarak nitelendirilen veya osteoporoz tanısı konulmuş olan hastalar gereken tetkiklerle değerlendirilerek “Osteoporoz Polikliniği”ne yönlendirilir.