Kemik Ölçümü (DXA)

Anabilim Dalımızın Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesine bağlı Kemik Ölçümü Laboratuarda bir adet DPX-NT model GE-LUNAR markalı ölçüm cihazı bulunmaktadır.

Ayrıca Kemik Ölçümü Laboratuarda osteoporoz taraması için kullanılan kalkanealkantitatif ultrasonografi (QUS) cihazı bulunmaktadır.

Kemik yoğunluğu ölçümleri haftanın beş günü mesai saatleri içerisinde  radyoloji  teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Osteoporoz Tanı ve Tedavi Ünitesi veya genel polikliniğimiz tarafından takip edilen, ayrıca başka birimlerden yönlendirilmiş olan hastalara kemik yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır.