Bel Okulu

“BEL OKULU” (BEL KORUNMA EĞİTİM PROGRAMI)

Amacı

Bel ağrılı hastaların, bellerini, ağrı kaynaklarını ve bel koruma yöntemlerini öğrenerek günlük yaşamda ve iş yaşamında bellerinin sorumluluğunu almasını sağlamak, kronikleşmeyi ve tekrarları önlemektir. Ülkemizde ilk bel okulu Prof. Dr. Emel Özcan’ın öncülüğünde 1990 da İsveç Bel Okulu modeli örnek alınarak başlatılmış ve deneyimlerimizle ülkemiz koşulları ve hasta özellikleri göz önünde tutularak İstanbul Tıp Fakültesi Bel Okulu geliştirilmiştir.

Hasta Özellikleri

Ağrısı kontrol altına alınmış mekanik bel ağrılı, skoliozlu ,disk herniasyonlu, miyofasyal ağrı sendromlu, dejeneratif osteoartritli, spinal stenozlu hastalar, postoperatif ve başarısız bel cerrahisi sendromlu hastalar programa alınır.

Kapsamı

Bel Okulunda eğitim 8-10 hastadan oluşan gruplara, haftada iki gün, toplam 4 ders halinde verilmekte ve program asistan tarafından yürütülmektedir. Bel Okulu öncesinde hastalar form doldurularak değerlendirilir. Bu programda, birinci derste, belin anatomisi, biyomekanik özellikleri, beli oluşturan yapılar anlatılmakta, bel ağrılarının temel nedenleri, belirtileri ve hastanın uygulayabileceği tedaviler anlatılır. İkinci derste, günlük yaşam aktiviteleri sırasında doğru ve yanlış hareketler tek tek tartışılır, doğru vücut mekaniklerinin kullanımı ve temel egzersizler öğretilir. Üçüncü derste, ikinci derste öğrenilenlerin ve egzersizlerin uygulaması yapılır. Dördüncü derste ise, tüm dersler ile ilgili sorular ve anlaşılamayan kısımlar gözden geçirilir, eğitimi içeren bir videokaset seyredilir. Program bitiminde öğrenilenleri kapsayan el kitabı verilir.