Tezler

Tezler

SAKRAL TRANSKÜTANÖZ ELEKTRİKSEL STİMÜLASYONUN KRONİK PELVİK AĞRIDA ETKİNLİĞİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇİFT KÖR ÇALIŞMA, 2024

Dr. Ebru KOYUNCU

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nalan ÇAPAN

 

KRONİK TEK TARAFLI VESTİBÜLER HİPOFONKSİYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN VESTİBÜLER ELEKTRİKSEL STİMÜLASYONDA PİNHOLE GÖZLÜĞÜNÜN ETKİSİA, 2024

Dr. Hüseyin GEZGİN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KARAN

 

KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN KONSERVATİF TEDAVİSİNDE TELEREHABİLİTASYON YÖNTEMİYLE SANAL GERÇEKLİK EŞLİĞİNDE UYGULANAN TENDON VE SİNİR KAYDIRMA EGZERSİZLERİ VE EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ: TEK KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2024

Dr. Baran SEZGİN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sina ARMAN

 

STRES ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN KADINLARDA KOR STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİĞİ, 2023

Dr. Merve DİKİCİ YAĞLI

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşe KARAN

 

FİBROMİYALJİSİ OLAN KADINLARDA TELEREHABİLİTASYON İLE MULTİKOMPONENT TEDAVİ YAKLAŞIMININ ETKİNLİĞİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2023

Dr. Diren ÖZER ÖZBEY

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Aydan ORAL

 

NÖRALTERAPİ VE KİNEZYOBANTLAMANIN FİBROMİYALJİ HASTALARINDA AĞRI, FONKSİYONEL DURUM, YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN PROSPEKTİF OLARAK İNCELENMESİ, 2021

Dr. Sinan GÖK

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

 

ROTATOR MANŞET HASTALIĞINDA DEKSTROZ PROLOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMANDA DEKSTROZ PROLOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2021

Dr. Selim SEZİKLİ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emel ÖZCAN, Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

 

NON-ABLUTUVAR SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ERGENLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNİN YAŞAM KALİTESİ VE KATILIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ, 2021

Dr. Yunus Emre DOĞAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Resa AYDIN

 

DİSFAJİSİ OLAN İNME HASTALARINDA NÖROMÜSKÜLER ELEKTRİKSEL STİMÜLASYON YUTMA FONKSİYONLARINA ETKİSİ: TEK-KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2021

Dr. Elif TARİHÇİ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

 

SEMPOMATİK TEMPOROMANDİBULER SUBLUKSASYONU OLAN HASTALARDA DEKSTROZ PROLOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ, 2021

Dr. Aybars BINARCAK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

 

BAŞ, BOYUN KANSERİ TANISI İLE TEDAVİ ALAN HASTALARDA İŞLEVSELLİĞİN VE YAŞAM KALİTESİNİN ICF ÇEKİRDEK DİZİSİ VE ÇEŞİTLİ YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ, 2021

Dr. Roya İSMAYİLZADE

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aydan ORAL

 

KAN AKIMI KISITLAMALI AEROBİK EGZERSİZİN FİBROMİYALJİ HASTALARINDA AĞRI, FONKSİYONEL DURUM, YAŞAM KALİTESİ VE EGZERSİZE VERİLEN HORMONAL YANITA ETKİSİ: RANDOMİZE ÇİFT KÖR ÇALIŞMA, 2020

Dr. İsmail Mert ZURE

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

 

SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA SANAL GERÇEKLİK TEMELLİ ÜST EKSTREMİTE REHABİLİTASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020

Dr. Ahmet Kıvanç MENEKŞEOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe Resa AYDIN

 

DİZ OSTEOARTRİTİ OLAN HASTALARDA MEZOTERAPİNİN AĞRI, FONKSİYONEL DURUM VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİNLİĞİNİN KONTROL GRUBU İLE KARŞILAŞTIRILMASI, 2020

Dr. Narangerel TSEVEENDORJ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

 

DİZ OSTEOARTRİTLİ KADIN HASTALARDA Q AÇISI İLE RADYOLOJİK EVRE, FEMORAL KIKIRDAK KALINLIĞI VE KLİNİK BULGULAR ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2020
Dr. Elham MALEKIFARD

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emel ÖZCAN, Doç. Dr. Sina ARMAN

 

MODİFİYE ZORUNLU KULLANICI TEDAVİSİNİN DOMİNANT VE NONDOMİNANT HEMİSFER HASARINDA ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARINA ETKİSİ: TEK KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2019

Dr. Cansın MEDİN CEYLAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

 

PARKİNSON HASTALAKINDA DUAL TASK (İKİLİ GÖREV) EĞİTİMİ V YÜRÜME EĞİTİMİNİN FİZİKSEL VE KOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019

Dr. Tougtse KOTZAMAL MOUSTAFA (Tuğçe KOCAMAL)

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

 

SKOLYOZU OLAN SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA OTURMA MODİFİKASYONU VE EGZERSİZ TEDAVİSİNİN EĞRİLİĞİN PROGRESYONU VE OMURGANIN SEGİTAL DENGESİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2019

Dr. Merve Damla KORKMAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Resa AYDIN

 

LOMBER SPİNAL STENOZA BAĞLI KRONİK AĞRIDA TRANSKRANİAL DOĞRU AKIM STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2019

Dr. Enes Efe İŞ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

 

STERNOKLEİODOMASTOİD VE TRAPEZ KASLARINDAKİ MİYOFASİYAL TETİK NOKTALARDAN KAYNAKLANAN DİZZENESS’TA KİNEZYOLOJİK BANTLAMANIN ETKİNLİĞİ, 2019

Dr. Feryal GÜRLER
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KARAN

 

KRONİK TEK TARAFA VESTİBULAR KİPOFONKSİYONDA GÖRSEL UYARI İLE YAPILAN EGZERSİZ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ, 2019

Dr. Zohra HASHIMOVA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KARAN

 

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA EKSTRAKARPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ, 2018

Dr. Gözde KIVRAK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adan ORAL

 

FLEKSÖR TENDON CERRAHİSİ SONRASI EL REHABİLİTASYONUNDA SANAL GERÇEKLİK TEDAVİSİ VE EV PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI, 2018

Dr. Gülşah GULA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Aydan ORAL

 

ADEZİV KAPSÜLİT HASTALARINDA FİZİK TEDAVİYE EK OLARAK YAPILAN SUPRASKAPULAR SİNİR BLOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2018

Dr. Şevket GÜNEŞ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

 

KRONİK NONSPESİFİK BEL AĞRILI HASTALARIN TEDAVİSİNDE TÜM VÜCUT TİTREŞİM VE KOR STABİLİZASYON EGZERSİZ PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİNİ RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2018

Dr. Başak ÇİĞDEM KARAÇAY

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

 

LATERAL EPİKONDİLİTLİ HASTALARDA PRP VE ESWT TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2018

Dr. Tuğba ŞAHBAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

 

SAKROİLİAK EKLEM DİSFONSİYON SENDROMLU HASTALARDA MANUEL TERAPİ, SAKROİLİAK VE LOMBER EGZERSİZLERİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2017

Dr. Aghalar JAVADOV

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

 

HEMİPLEJİK SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖRSEL BİOFEEDBACK YÖNTEMİ İLE UYGULANAN EGZERSİZ PROGRAMI İLE EV EGZERSİZ PROGRAMININ EL FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2016

Dr. Sara ASGHARI KALEIBAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Resa AYDIN

 

POSTPOLİO SENDROMU OLAN HASTALARDA TÜM VÜCUT TİTREŞİM EGZERSİZLERİNİN EV EGZERSİZ, 2016

Dr. Mahir TOPALOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

 

TEMPOROMANDİBULAR BOZUKLUĞU OLAN KADIN HASTALARDA  YÜKSEK HIZLI DÜŞÜK AMPLİTÜDLÜ ÜST SERVİKAL SPİNAL MANİPÜLASYONUN ETKİNLİĞİNİN SHAM MANİPÜLASYONU VE HASTA EĞİTİMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI, 2015

Dr. Mustafa ÇORUM

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

 

MEME KANSERİ İLİŞKİLİ TEK TARAFLI ÜST EKSTREMİTE LENFÖDEMİ OLAN KADIN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KOMPLET DEKONJESTİF TERAPİ İLE KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMASININ ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2015

Dr. Ceyhun BAŞOĞLU

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

 

STRESS İNKONTİNANSLI KADIN HASTALARDA BİOFEEDBACK VE TÜM VÜCUT TİTREŞİM EGZERSİZLERİ, FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİNİN BİRBİRİ İLE VE KONTROL GRUBU İLE ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2015

Dr. Sevinç Ezel POLAT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

 

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE DEKSTROZ PROLOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2015

Dr. Alketa TOSKA SERT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

 

SEREBRAL PALSİ’Lİ HASTALARDA TÜM VÜCUT TİTREŞİM TEDAVİSİ VE D VİTAMİNİNİN KAS-İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2015

Dr. Abuzer KAYAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Resa AYDIN

 

TRAPEZ KASI ÜST LİFLERİNDEKİ AKTİF TETİK NOKTALARA BAĞLI MİYOFASYAL AĞRI SENDROML OLAN KADİN HASTALARIN TEDAVİSİNDE KİNEZYOLOJİK BANTLAMANIN FARKLİ TEKNİKLERİ OLAN KAS İNHİBİSYON VE ALAN DÜZELTME TEKNİKLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 2015

Dr. Merih AKPINAR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

 

KRONİK MEKANİK BEL AĞRISINDA TRANSKUTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU TEDAVİSİNİN AĞRI, NÖROPATİK AĞRI VE SEMPATİK DERİ YANITI CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2014

Dr. Elif YAKŞİ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

 

İNVAZİV DİŞ TEDAVİLERİNİN TEMPOROMNDİBULER EKLEM ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2014

Dr. Georgi YASSIBAŞ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe KARAN

 

SAKROİLİAK EKLEM DİSFONKSİYON SENDROMLU HASTALARDA MANUEL TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ, 2014

Dr. Nalan SEZGİN

Danışman: Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

 

SERVİKAL MİYOFASYAL AĞRI SENDROMUNUN NEDEN OLDUĞU DİZZİNESS’TA KURU İĞNELEME VE EGZERSİZİN ETKİNLİĞİ, 2013

Dr. Tuğba AYDIN

Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

 

KRONİK İNATÇI PLANTAR FASİİT TEDAVİSİNDE RADYAL ŞOK DALGA TERAPİSİ VE LAZER TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2013

Dr. Türker SÜLEYMANOĞLU

Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

 

POSTMENOPOZAL KADINLARDA TÜM VÜCUT TİTREŞİM EGZERSİZLERİ VE VÜCUT AĞIRLIĞI İLE YAPILAN YÜKSEK GÜÇLÜ EGZERSİZLERİN KEMİK METABOLİZMASI VE DÜŞME RİSKİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, 2013

Dr. Ekin İlke ŞEN

Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

 

HEMŞİRELERDE İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARINDA KATILIMCI ERGONOMİ GİRİŞİMİNİN ETKİNLİĞİ, 2012

Dr. Tuğba BAYSAK

Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

 

UNİLATERAL SEREBRAL PALSİ’Lİ ÇOCUKLARDA MODİFİYE ZORUNLU KULLANIM TERAPİSİ İLE KOMBİNE BİMANUEL EĞİTİM VE YALNIZCA MODİFİYE ZORUNLU KULLANIM TERAPİSİ YAKLAŞIMLARININ ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİ KARŞILAŞTIRAN RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA, 2012

Dr. Pınar KÜRSÜZ

Danışman: Prof. Dr. Ayşe Resa AYDIN

 

İNMELİ HASTALARDA AYNA TEDAVİSİ İLE ELEKTROMYOGRAFİK ELEKTROSTİMÜLASYONUN EL FONKSİYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2012

Dr. Saliha AMASYALI

Danışman: Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

 

İŞLEVSELLİK, YETİYİTİMİ VE SAĞLIĞIN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI KAPSAMINDA 65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE SAĞLIKLA İLGİLİ SIK RASTLANILAN SORUNLARIN ICF KONTROL LİSTESİ VE ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ, 2012

Dr. Bahar TEKSÖZ

Danışman: Prof. Dr. Aydan ORAL

 

DİZ OSTEOARTRİTİ TEDAVİSİNDE SİLİKA KAPLI BAKIR VE ÇİNKO İÇEREN DİZLİKLERİN ETKİNLİĞİNİN KLASİK YÜN ELASTİK DİZLİKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI, 2012

Dr. Cem CİHAN

Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

 

MİYOFASYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADIN HASTALARDA KURU İĞNELEME TEDAVİSİNE SEMPATİK DERİ YANITI CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2012

Dr. Ali Veysel ÖZDEN

Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY, Prof. Dr. Semih AKI

 

FİBROMİYALJİ SENDROMU OLAN KADIN HASTALARDA UZUN VE KISA SÜREDE İNTERDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ ETKİNLİĞİ, 2011

Dr. İlknur SARAL

Danışman: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

 

MEKANİK KARAKTERLİ SERVİKAL AĞRIDA TERAPÖTİK ULTRASONUN ETKİNLİĞİ VE FARKLI KLİNİK UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2011

Dr. Öznur ÇELİK

Danışman: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

 

YAŞLILARDA POSTÜR KASLARI ELEKTROSTİMÜLASYONU VE STATİK POSTÜROGRAFİ CİHAZI BİOFEEDBACK EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2011

Dr. Hasan Kerem ALPTEKİN

Danışman: Prof. Dr. Ayşe KARAN

 

POSTMENOPOZAL OSTEOPENİLİ KADINLARDA GÜÇLENDİRME VE YÜKSEK GÜÇLÜ AEROBİK EGZERSİZLERİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2010

Dr. Hande BAŞAT

Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

 

BİLGİSAYAR KULLANICILARINDA ÜST EKSTREMİTE İŞE BAĞLI KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMADA ERGONOMİ GİRİŞİMİNİN ETKİNLİĞİ, 2008

Dr. Sina ESMAEILZADEH

Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

 

SPİNAL KORD YARALANMALILARDA HASTANE VE EV PROGRAMI ŞEKLİNDE YAPILAN ÜST EKSTREMİTE EGZERSİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2008

Dr. Fatma Nur KESİKTAŞ SAKAR

Danışman: Doç. Dr. Ayşe KARAN

 

DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA HİYALURONAN ENJEKSİYONUNA DEĞİŞİK EGZERSİZ TEDAVİLERİNİN EKLENMESİNİN: PROPRİOSEPSİYON, YÜRÜME ANALİZİ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2008

Dr. Bilal UYSAL

Danışman: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

 

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA OTONOMİK DİSFONKSİYONUN R-R ARALIK DEĞİŞKENLİĞİ VE SEMPATİK DERİ YANITI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, 2007

Dr. Meltem VURAL

Danışman: Prof. Dr. Semih AKI

 

SPİNA BİFİDALI HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLA İLGİLİ AİLE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ, 2007

Dr. Ömer KARATAŞ

Danışman: Prof. Dr. Resa AYDIN

 

İNMEYE BAĞLI HEMİPLEJİSİ OLAN HASTALARDA TREADMİLL İLE YAPILAN YÜRÜME EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ, 2007

Dr. Murat ÖZKAYA

Danışman: Prof. Dr. Ayşe YALIMAN

 

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA DÜZENLİ EGZERSİZİN ERGOSPİROMETRİK, KAS PERFORMANSI VE MİKROSİRKÜLASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2006

Dr. Mustafa DİNLER

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

 

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM RAHATSIZLIKLARINDA POSTOPERATİF EV VE HASTANEDEKİ REHABİLİTASYON PROGRAMLARININ FONKSİYONEL DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2006

Dr. Nalan BÖLÜKBAŞ

Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

 

BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMUNDA İKİ FARKLI EGZERSİZ TEDAVİSİNİN FONKSİYONEL DURUM VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ, 2005

Dr. Nilay DİNÇER

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

 

AKCİĞER KANSERİNE BAĞLI LOBEKTOMİ UYGULANAN HASTALARDA PULMONER REHABİLİTASYONUN ETKİLERİ, 2005

Dr. Hande KIZILTAŞ

Danışman: Prof. Dr. Dilşad SİNDEL

 

DEĞİŞİK KEMİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN OSTEOPOROTİK FRAKTÜR RİSKİNİ BELİRLEYEBİLME YETENEKLERİ VE KIRIK İÇİN KESİM NOKTALARI, 2005

Dr. Fatih ÇEŞME

Danışman: Prof. Dr. Aydan ORAL

 

DEJENERE TAVŞAN İNTERVERTEBRAL DİSKLERİNE FİBROBLAST TRANSPLANTASYONU VE SONUÇLARI, 2005

Dr. İbrahim Halil URAL

Danışman: Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ

 

POSTMENOPOZAL OSTEOPOROZDA; EGZERSİZ VE/VEYA MEDİKAL TEDAVİYİ İÇEREN ÜÇ FARKLI TEDAVİ PROTOKOLÜNÜN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2004

Dr. Saime DEMİRCİ

Danışman: Prof. Dr. Semih AKI

 

İDİOPATİK KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA PULSE MANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN KLİNİK VE ELEKTROFİZYOLOJİK SON NOKTALARA ETKİNLİĞİ, 2003

Dr. Niymet Firdevs ARIKAN

Danışman: Prof. Dr. Lütfiye MÜSLÜMANOĞLU

 

DİZ OSTEOARTRİTİNDE PROPRİOSEPTİF DUYU VE FONKSİYONEL DURUMUN KİNESTEZİ / DENGE VE GÜÇLENDİRME EGZERSİZLERİYLE İLİŞKİSİ, 2002

Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

Danışman: Prof. Dr. Resa AYDIN

 

KRONİK LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA İZOKİNETİK VE YOĞUN EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 2002

Dr. Özlem EKMEKÇİ

Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

 

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO TANILI HASTALARDA, PARTİKÜLÜ YENİDEN YERLEŞTİRİCİ MANEVRAYA HABİTÜASYON EGZERSİZİ İLAVE ETMENİN TEDAVİ ETKİNLİĞİNE VE HASTA YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİ, 2001

Dr. Ayşegül ELLİALTIOĞLU

Danışman:

DİABETİK DİSTAL SİMETRİK POLİNÖROPATİNİN TEDAVİSİNDE ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ, 2001
Dr. Nalan ŞEN

Danışman:

STRES ÜRİNER İNKONTİNANSIN REHABİLİTASYONUNDA BİOFEEDBACK VE PELVİK TABAN KAS EGZERSİZLERİNİN YERİ, 2000

Dr. Buket AKSAÇ

Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

TİP II DİABETES MELLİTUS’TA DONUK OMUZUN TEDAVİ CEVABINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 2000

Dr. Aliye AYDOĞAN

Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

TİP I KOMPLEKS REJYONEL AĞRI SENDROMUNDA PULSE ELEKTROMANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ, 1999

Dr. Abubekir DURMUŞ

Danışman: Prof. Dr. Lütfiye MÜSLÜMANOĞLU

MİYOFASYAL AĞRI SENDROMU’NDA LASER, KURU İĞNELEME VE PLASEBO LASER TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 1999

Dr. Ebru İLBULDU

Danışman: Prof. Dr. Resa AYDIN

FİBROMİYALJİ SENDROMUNUN TEDAVİSİNDE ELEKTROAKUPUNKTUR VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİ, 1999

Dr. G. Hossein DARYANIZADEH

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

İNTRAKAPSÜLER BOZUKLUĞA NEDEN OLAN TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIKLARDA ÖZGÜN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 1998

Dr. Aysun DEĞER

Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMU’NDA MANYETİK ALAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI, 1998

Dr. Mustafa YELKOVAN

Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

LOMBER DİSKEKTOMİLİ HASTALARDA FONKSİYONEL REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİNLİĞİ, 1997

Dr. Mustafa FİLİZ

Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA AEROBİK EGZERSİZ VE PAROKSETİN TEDAVİLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 1998

Dr. Süreyya ŞENCAN

Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

DİZ OSTEOARTRİTİNİN REHABİLİTASYONUNDA NÖROMUSKÜLER ELEKTRİK STİMÜLASYON VE EV EGZERSİZ PROGRAMININ KANTİTATİF KAS GÜÇLENDİRİLMESİ VE FONKSİYONEL İYİLEŞME YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI, 1997

Dr. Mojgan Naraghi ASL

Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

ROMATOİD EL FONKSİYONEL YETERSİZLİK GÖSTERGESİNİN KLİNİK DEĞİŞİME DUYARLILIĞI

Dr. Mehmet Tuncay DURUÖZ

Danışman: Prof. Dr. Cihan AKSOY

BİLGİSAYAR KULLANANLARDA KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI, KORUMA EĞİTİM VE EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİNLİĞİ, 1996

Dr. Şen RASİM ÖMER

Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

SUBAKUT VE KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA AEROBİK EGZERSİZLE GÜÇLENDİRME, GERME VE MOBİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 1996

Dr. Ayşe KARAN

Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

NÖROPATİ İLE BERABER OLMAYAN MEKANİK TİP KRONİK BEL AĞRILARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN DAĞILIMI, 1995

Dr. Eser Cemil ALPTEKİN

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİ, MOKLOBEMİD VE FİZİK TEDAVİ MODALİTELERİYLE MOKLOBEMİD KOMBİNASYONUNDAN OLUŞAN MÜLTİDİSİPLİNER YÖNTEMLERİN TERAPÖTİK ETKİNLİĞİ, 1995

Dr. Mehmet SOFU

Danışman: Prof. Dr. Nurten ESKİYURT

DİABETİK VE NON-DİABETİK HASTALARDA OMUZUN ADHESİV KAPSULİT LEZYONUNDA FİZİK TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 1994

Dr. Ayşenur BARDAK

Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

SERVİKAL VE LOMBER VERTEBRAL KOLONUN DEJENERATİF EKLEM HASTALIKLARINDA DEMOGRAFİK, KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARIN İLİŞKİSİ

Dr. Sadık DANIŞGER

Danışman: Prof. Dr. Kamuran YÜCEL

TEMPOROMANDİBULER EKLEM DİSFONKSİYON SENDROMUNDA DEĞİŞİK TENS MODALİTELERİNİN ETKİNLİĞİ, 1994

Dr. Vural KAVUNCU

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

OCAK 1986 – ARALIK 1992 TARİHLERİ ARASINDA POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN 2517 DİZ HASTASININ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ, 1994

Dr. Adnan DAPTİ

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

EL EKLEM OSTEOARTRİTİ VE RİSK FAKTÖRLERİ, 1994

Dr. Mehmet Semih AKI

Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

DORSOLOMBER BÖLGENİN DEGENERATİF DEĞİŞİKLİKLERİ, 1993

Dr. Derya SOY

Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

NÖROLOJİK DEFİSİTİ OLMAYAN KRONİK MEKANİK BEL AĞRILARINDA ELEKTROAKUPUNKTURUN ETKİNLİĞİ, 1993

Dr. Nilgün TUTAR

Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

TÜRKİYE’DE VERTEBRAL OSTEOPOROZ’UN SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ, 1992

Dr. Ayşegül KETENCİ

Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

DİZ OSTEOARTRİTİNDE ELEKTROAKUPUNKTURUN ETKİNLİĞİ, 1992

Dr. Osman Tuluğ YEREBAKAN

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

TEMMUZ 1988 – HAZİRAN 1991 TARİHLERİ ARASINDA POLİKLİNİĞE BAŞVURAN 15.032 HASTANIN ÖZELLİKLERİ, 1992

Dr. Muzaffer Seçim TOKLU

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA BEL OKULU VE EGZERSİZ PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 1991

Dr. Golam Rıza Kashi GOLZARI

Danışman: Prof. Dr. Emel ÖZCAN

KALB REHABİLİTASYON İNPATİENT (FAZ 1) PROGRAMI, 1991

Dr. Meral KOZAKÇIOĞLU

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

GENERALİZE FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA DEĞİŞİK TEDAVİ UYGULAMALARINDA ALINAN SONUÇLAR, 1991

Dr. Mohammad D. LEYLABADİ

Danışman: Prof. Dr. Ahmet ÖNCEL

TIBBİ REHABİLİTASYON AÇISINDAN HALKALI ESKİ BAĞLAR MAHALLESİNDEKİ ÖZÜRLÜLÜK EPİDEMİYOLOJİSİ, 1990

Dr. Gözen SERDAROĞLU

Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

EGZERSİZİN MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİMİ VE SERUM LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ, 1990

Dr. Ayşe YALIMAN

Danışman: Prof. Dr. Orhan SENGİR

SAKRALİZASYONDA MEDİKAL, FİZİK VE EGZERSİZ TEDAVİLERİNİN ETKİLERİ, 1989

Dr. Mehdi JABERİ

Danışman: Prof. Dr. Ender BERKER

LOMBER DİSK HERNİSİNE BAĞLI SİYATALJİLERİN TEDAVİSİNDE LOMBER MANİPÜLASYON VE FİZİK TEDAVİ UYGULAMALARINDAN HOT-PACK, ULTRASON VE LOMBER İNTERMİTTENT TRAKSİYONLA ALINAN SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI, 1989

Dr. Necla HÜSEYİNOĞLU

Danışman: Prof. Dr. Fuat DİNİZ