Pediatri Polikliniği

“Pediatri Polikliniği”

Prof. Dr. Resa AYDIN
Uzm. Dr. Nalan ÇAPAN

Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinin Kuruluş Amacı

Ülkemizde yaşayan çocuk özürlülerin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal sorunlarının çözümü için, çağdaş ve ülkemiz koşullarına uygun kapsamlı ve kalıcı rehabilitasyon yaklaşımlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinin Hedefleri

A- Anabilim Dalı Bünyesinde:

 1. Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesinde ilk aşamada nöromotor gelişme geriliğine neden olan hastalıklar, pediatrik romatoloji, pediatrik ortopedi, pediatrik onkoloji gibi özel poliklinikleri kurmak ve ayaktan gelen hastalara hizmet vermek
 2. Gerekli görülen hastalara yatarak tedavi ve rehabilitasyon uygulamak
 3. Hasta değerlendirilmesinde ülkemiz koşullarına uygun olarak düzenlenecek algoritmik tedavi ve rehabilitasyon planları izlemek
 4. Fizyoterapi dışında, iş uğraşı terapisi, konuşma terapisi, ortez terapisi, psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin eksiksiz sunulabilmesi için eleman temin etmek
 5. Asistan ve tıp öğrencisi eğitiminde görev üstlenmek
 6. Pediatrik Rehabilitasyon konusunda bilimsel araştırmalar yapmak

 

B- Fakülte Bünyesinde:

 1. Kısa dönemde; İstanbul Tıp Fakültesinde çocuk özürlülerin tedavileriyle uğraşan; Ortopedi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Romatolojisi, Çocuk Onkolojisi gibi Anabilim veya Bilim Dallarıyla işbirliğine girerek ortak toplantılar yapmak, ortak araştırmalar planlamak
 2. Uzun dönemde; Fakülte bünyesinde multidisipliner çalışan bir Çocuk Özürlüler Merkezi’nin kurulması için çalışmalar yapmak

C- Ulusal Düzeyde:

 1. İstanbul’da çocuk özürlüler konusunda çalışan Fakülte, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastaneleri gibi kurumlardaki uzmanlarla birlikte ortak toplantılar düzenlemek ve ülkemiz koşullarına uygun ve çağdaş değerlendirme, tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımının geliştirilmesini sağlamak
 2. İstanbul’da bu konuda çalışan kurumlardaki uzmanlarla işbirliği içinde, çocuk özürlülerin hizmet ağını oluşturmak
 3. İstanbul’da bir Çalışma Grubu oluşturarak; ortak hasta okulu, aile destek programları, mezuniyet sonrası eğitim programları ve bilimsel araştırmalar planlamak ve uygulamak

Çalışma Günleri

Pazartesi 9.00-12.3 Salı günleri ise 11.00-14.30 saatleri arasında hastalar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğinde Pediatri odasında değerlendirilmektedir.

Nasıl Başvurulabilir?

Telefon veya internet yolu ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğinden randevu alan hastalar genel polikliniklerde muayene edilir. Uzun dönem takip ve rehabilitasyon amaçlı Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi’ne yönlendirilir.