Pediatri Polikliniği

“Pediatri Polikliniği”

Prof. Dr. Ayşe Resa AYDIN
Doç. Dr. Nalan ÇAPAN

Amacı
Çocuk ve gençlerin bedensel yeti yitimine neden olan durumlarda rehabilite edici yaklaşımları uygulamak; günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonları kısıtlayan ve sosyal yaşama katılımlarını engelleyen durumları değerlendirerek, bu gibi durumları önleyecek ve geliştirecek tedbirler almak

Pediatrik Rehabilitasyon Polikliniğinde Yapılan Çalışmalar

 1. Anabilim Dalı Düzeyinde;
  1. Riski bebeklerin değerlendirilmesi, ÇÖZGER raporları düzenlenmesi, 6 aylık düzenli aralıklarla takibi
  2. Genetik ve metabololik hastalıklar, nöro-motor gelişme geriliği, nörolojik hastalıklar (serebral palsi, spina bifida, vb), ortopedik hastalıklar(konjenital amputasyon, tortikollis, doğumsal kalça displazisi, vb) gibi durumlarda hastaların ÇÖZGER raporlarını düzenlemek, 3 veya 6 aylık düzenli takiplerini yapmak
  3. Hasta değerlendirilmesinde ülkemiz koşullarına uygun olarak düzenlenecek algoritmik tedavi ve rehabilitasyon planları izlemek
  4. Gerekli görülen hastalara ayaktan veya yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamak
  5. Botulinum toksin uygulamaları için hastaları değerlendirmek, uygulamaları yapmak ve takiplerini gerçekleştirmek
  6. Baklofen pompası takılan hastaların tanı, değerlendirme ve takiplerini yapmak
  7. Pediatrik Rehabilitasyon konusunda bilimsel araştırmalar yapmak
  8. Pediatrik rehabilitasyon eğitimi konusunda Anabilim dalının ihtiyaçları doğrultusunda görev üstlenmek (tıp, fizyoterapi öğrencileri, uzmanlık veya yandal uzmanlık öğrencileri, stajyerler, farklı disiplinlerden terapist veya uzmanlar)
 2. Fakülte Düzeyinde;
  1. İstanbul Tıp Fakültesinin Çocuk Nörolojisi, Çocuk Ortopedisi, Çocuk Romatolojisi ve Çocuk Onkolojisi Bilim Dallarıyla çalışmalar yapmak
  2. Yukardaki birimlerle konseyler ve ortak poliklinik çalışmaları yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar yapmak
 3. Ulusal Düzeyde;
  1. İstanbul’da pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan Fakülte, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastaneleri gibi kurumlardaki öğretim üyeleri ve uzmanlarla birlikte ortak toplantılar düzenlemek, bilimsel araştırmalar ve eğitimler yapmak.
  2. Birim sorumlusu öğretim üyelerimiz (Prof. Dr. Resa Aydın ve Doç. Dr. Nalan Çapan) 2020 yılında kurdukları Pediatrik Rehabilitasyon Derneğinde aktif olarak çalışmalar yapmakta ve bu alanın ulusal düzeyde gelişimine katkı sağlamaktadır(https://pedrehab.org/).

Çalışma Günleri
Pediatrik Rehabilitasyon Polikliniği Pazartesi günleri 09.00-12.30
Botulinum Toksin Polikliniği(Nalan hoca ek yapabilir)

Nasıl Başvurulabilir?
Telefon veya internet yolu ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğinden randevu alan hastalar genel polikliniklerde muayene edilir. Uzun dönem takip ve rehabilitasyon amaçlı Pediatrik Rehabilitasyon Polikliniğine yönlendirilir.