Ayak Hastalıkları Polikliniği

“AYAK HASTALIKLARI” POLİKLİNİĞİ

Prof. Dr. Ayşe YALIMAN


Kuruluş Amacı

  • Toplumda sık görülen ve önemli bir sağlık sorunu olan ayak hastalıklarına tanı koyarak güncel bilimsel veriler eşliğinde tedavilerini düzenlemek
  • Footscan 3D” cihazı ile hastaları üç boyutlu ölçümlerle pedobarografik olarak değerlendirerek tanı ve tedavilerine yön vermek
  • Hastalığın tanısı, tekrarının önlenmesi ve tedavisi konusunda hastaları bilgilendirmek, evde uygulanacak egzersiz programları ve diğer tedavi ve korunma yöntemlerini ayrıntılı olarak anlatarak hastanın uygulanan tedaviden en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak
  • Hastaları tedavi süresince takip ederek günlük yaşam aktiviteleri ve işe dönüş aşamalarını hızlandırmak, tedavi sonrası belli aralıklarla kontrole çağırarak verilen tedavilerin etkinliğini takip etmek
  • Akademik eğitim vermek ve bu kapsamda yapılacak bilimsel araştırmaları planlayarak yürütmek


Ne Yapıyoruz?

Yürütücü öğretim üyeleri ve asistanlardan oluşturulan ekip tarafından muayene ve değerlendirme formları doldurularak hasta için  gerekli tetkikler istenir, her hasta “Footscan 3D” cihazının üzerinde yürütülerek pedobarografik olarak değerlendirilir. Elde edilen dinamik ve statik ölçümlerle ayağın basınç dağılımı ve mevcut basma kusurları hakkında bilgi sahibi olunur. Yapılan değerlendirmeler ve ölçümler sonucunda tanı konulur; kişiye özel yapım tabanlık, fizik tedavi, egzersiz, ortez, medikal tedavi, enjeksiyon gibi tedavi seçenekleri uygulanır. Kişiye özel yapım tabanlık verilen hastaların tabanlıkları ve ayakkabıları kullanım öncesi değerlendirilerek tekrar pedobarografik ölçümleri yapılır; uygun bulunduğu takdirde kullanımları önerilir, uygun bulunmazsa tekrar doğru şekilde düzeltilmesi sağlanır. Tedavi sırasında ve sonrasında hasta yakından takip edilerek belirli aralıklarla kontrole çağrılır.

Pedobarografi laboratuarında bulunan “Footscan 3D” cihazı statik ve dinamik olarak yapılan üç boyutlu ölçümlerle yürüme analizi yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Ayak polikliniğinde değerlendirilen tüm hastalar bu platform üzerinde yürürken ve ayakta sabit dururken ölçümler yapılarak ayak tabanındaki basınç dağılımları, yürüyüş paternleri ve basma kusurları daha net olarak değerlendirilir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle yapılan kişiye özel tabanlıkların ayakkabı ile kullanımı değerlendirilerek verilen tabanlığın uygunluğu gözden geçirilir. Yapılan ardışık ölçümlerle uygulanan tedavilerin etkinliği değerlendirilir ve hastalar belirli aralıklarla kontrole çağırılarak takip edilir.

Not: Pedobarografi cihazı bozuk olduğundan Pedobarografi laboratuarında ölçüm hizmeti verilememektedir.

Çalışma Günleri

“Ayak Hastalıkları” polikliniği iki haftada bir Salı günleri 13.3015.30 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Ayak Hastalıkları Polikliniği ve Pedobarografi Laboratuarında yapılmaktadır.

Nasıl Başvurulabilir?

Ayak ve ayak bileğinin dejeneratif veya inflamatuar hastalıkları, basma kusuruna bağlı ayak ağrısı, plantar fasiitis, topuk dikeni, diabete bağlı ayak problemleri, nörolojik ayak hastalıkları, bacak boyu kısalığı olan hastalar önce genel polikliniklerde değerlendirilerek “Ayak Hastalıkları” polikliniğine yönlendirilirler.

Not: Pedobarografi cihazı bozuk olduğundan Pedobarografi laboratuarında ölçüm hizmeti verilememektedir.