Manuel Tıp Polikliniği

“MANUEL TIP” POLİKLİNİĞİ

Prof. Dr. Cihan AKSOY (Kurucu)
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU


Genel Bilgiler

Manuel tıbbın tarihi M.Ö 400’lere ve Hipokrat’a kadar dayanmaktadır. “Manuel Tedavi” eklemlerdeki hareket kısıtlılıklarını düzeltmek, fonksiyonel bozuklulukları gidermek amacıyla, yalnızca elleri kullanarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Manuel tedavi yöntemlerini bilimsel olarak ele alan, uygulama yöntemleri ve etkilerini güncel bilgiler ışığında araştıran ve açıklayan tıp bilimi “Manuel Tıp” adını alır.
Manuel tıbbın amacı; vücut mekaniğinin düzenlenmesi, ağrısız hareketin ve fonksiyonun uygun bir postür içinde temin edilmesidir. Bu amaçla manuel muayene teknikleri kullanarak fonksiyon bozukluğuna neden olan sorun ve buna bağlı ortaya çıkan zincirleme reaksiyon ve bloklar tesbit edilir ve tesbit edilen bloğun yeri ve yönüne en uygun manuel tedavi uygulanır.
Günümüzde sadece ABD’de her yıl 18 milyon kişiye manuel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Kuruluş Amacı

Manuel Tıp polikliniğinin kuruluş amaçları;

  • Manuel tıp muayene ve tedavi yöntemlerini uygun hastalar üzerinde uygulamak
  • Manuel tıp muayene ve tedavi yöntemlerinin modern bilimsel kriterlere uygun olarak ve dünyada öngörüldüğü şekilde Türkiye’deki hekimlerce öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak
  • Manuel tıbba ilişkin bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bilimsel çalışmalar yapmak

Ne Yapıyoruz?

  • Manuel Tıp Polikliniği’ne yönlendirilen hastalara önce sadece eller kullanılarak “manuel muayene” yapılır ve bir “manuel teşhis” konur
  • Konulan bu teşhise göre uygun manuel tedavi yöntemi seçilir ve gerçekleştirilir
  • Gerektiğinde manuel tedaviler tekrarlanır
  • Her hasta belirli aralıklarla takip edilir

Kimler başvurabilir?

  • Baş ve boyun ağrısı olan hastalar
  • Bel ağrılı hastalar
  • Omuz, dirsek, el bileği, kalça, diz ve ayak bileği ağrısı olan hastalar

NOT: Bu semptomlara pek çok hastalık yol açabilir. Doktorunuz sizi muayene ettikten sonra manuel tedavi için uygun olup olmadığınıza karar verebilir.

Çalışma Günleri

Çarşamba günleri saat 13.00’dan 16.00’a kadar İstanbul Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon poliklinik binasında manuel tıp uygulamaları yapılmaktadır.

Nasıl başvurulabilir?

İstanbul Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğinden (0212) 414 20 00 nolu telefonla randevu alındıktan sonra poliklinik hekimi tarafından değerlendirilen hasta gerekli görülürse manuel tıp polikliniğine yönlendirilir.