Serebral Palsi Çalışma Grubu

“Ülkemizde Serebral Palsi ve çocukluk çağındaki diğer gelişme gerilikleriyle ilgili mültidisipliner bilgi ve deneyim oluşturmak ve bu yaklaşımın yaygınlaşması için çaba göstermek ” amacıyla İstanbul ilinde bulunan üniversite ve eğitim hastanelerinde çalışan ilgili uzman hekimler tarafından kurulan bir oluşumdur.

Bu grup 2004 yılının Şubat ayından itibaren düzenli olarak eğitim toplantıları yaparak bir araya gelmektedir. Toplantılar serebral palsi ve çocukluk çağındaki diğer gelişme geriliklerinin tanı ve tedavisi uzmanlık alanına giren  başta Pediyatrik Nörolog, Ortopedist, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman ve asistanı hekimler olmak üzere konuyla ilgili tüm uzmanlık alanlarında çalışan uzman ve asistan  hekimler  ile terapistlerin (Nöroşirurji, Oftalmoloji, Fizyoterapi, vb.) katılımına açıktır.

2007 yılında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği çatısı altında kurulan  “Serebral Palsi Çalışma Grubunun” İstanbul’daki etkinlikleri de İstanbul Serebral Palsi Çalışma grubu üyesi olan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonu uzman hekimleri tarafından yürütülmektedir.
İstanbul Serebral Palsi çalışma grubu koordinatörü  Prof. Dr. Resa Aydın’dır.

İstanbul Serebral Palsi Çalışma Grubunun Amaç ve Hedefleri

Amaç

Ülkemizdeki SP hastalarının daha etkin tıbbi tedavi ve rehabilitasyon olanaklarına kavuşmasını sağlamak

Hedefler

  • Ülkemizdeki SP’li hastaların tedavisinde multidisipliner tedavi yaklaşımının gelişmesine katkı sağlamak
  • SP ve tedavisi konusunda hekim, sağlık personeli, aile ve hasta eğitimleri düzenlemek
  • SP’de erken tanı, değerlendirme, tedavi ve sekonder durumların azaltılmasıyla ilgili il ve ülke çapında çok merkezli ve multidisipliner çalışmalar yapmak

Serebral Palsi Eğitim Rehberi için tıklayınız.

Engelsiz İstanbul Üniversitesi Projesi için tıklayınız.

Hippoterapi Projesi icin tıklayınız.