İzokinetik

İZOKİNETİK LABORATUARI

İzokinetik laboratuarı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı polikliniklerinde Mayıs 1999 tarihinden beri hizmet vermektedir. Laboratuvarda Biodex System 3 Pro Multijoint System® izokinetik cihazı kullanılmaktadır.

Biodex System 3 Pro Multijoint System®
(Biodex Medical Inc, Shirley / NY,USA)

Genel Bilgiler

Kas kuvveti, maksimal bir istemli kasılma esnasında belirlenmiş bir şiddette bir dirence karşı bir kasın ya da kas gruplarının ortaya koyduğu gerilim ya da gücün miktarı olarak tanımlanmaktadır. Konsantrik kasılma kas liflerinin boylarının kısalması ile, eksantrik kasılma ise liflerin boyunun dirence karşı uzaması ile gerçekleşir. Her iki kasılma türü de aktif hareketlerle oluştuğunda maksimum yüklenme çok küçük bir hareket açısında olur ve erken gelişen yorgunluğa karşın, kas gücü artışı istenen ölçüde olmaz, üstelik yapılan hareketler özgün nitelikte olmadığından rehabilitasyonun ana prensiplerini tam olarak karşılayamaz.

İzokinetik egzersizler 1960’ lı yıllarda uygulamaya konmuştur. Tüm hareket açıklığı içinde, sabit bir hızla ve maksimum dirence karşı koyarak egzersiz yaptırılma prensibine dayanır. Basit bir yaklaşımla, su içinde yapılan koşma ve yürüme egzersizlerine benzetilebilir. İzokinetik sistemin en önemli avantajları fonksiyonel hızlarda her ekleme özgü hareket yaptırma olanağı vermesi, kas gücü ve toplam iş değerlerinin objektif biçimde ölçülebilmesidir. İzokinetik sistem; izokinetik egzersiz programlarının yanı sıra izotonik güçlendirme, izometrik güçlendirme ve pasif egzersiz protokollerini de içerir.

İzokinetik laboratuarda hastaların kas kuvvetini objektif olarak ölçülmesi ve sonrasında uygun egzersiz programlarını belirleyerek tedavi protokolünün oluşturulması, tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirmeler ile hastanın tedaviye cevabının değerlendirilmesi amaçlanır.

Kliniğimizde bulunan İzokinetik Egzersiz Sistemi ile omuz, dirsek, el bileği, bel-sırt, kalça, diz ve ayak bileği hastalıklarına yönelik tedavi programları yapılabilmektedir.

İzokinetik sistem ortopedik rahatsızlıklar, spor yaralanmaları, romatolojik hastalıklar, çeşitli nörolojik hastalıkların ve kas iskelet sistemini ilgilendiren problemlerin ölçme, değerlendirme ve tedavisinde kullanılır.

Ne yapıyoruz?

İzokinetik egzersiz sistemiyle

  • Hastanın fonksiyonel kapasitesini ve musküler performansının ölçülmesi
  • Her hastaya bireysel olarak hazırlanan tedavi protokolüne göre pasif, izometrik, izotonik ve izokinetik egzersiz programlarının uygulanması
  • Tedavi programı sonucunun kantitatif olarak değerlendirilmesi ve izlenmesi
  • Her iki ekstremitenin kas gücü, eklem hareket açıklığı gibi parametrelerinin karşılaştırılması
  • Kas gücünün zayıf olduğu dereceleri belirleyerek buna yönelik özel egzersiz programlarının uygulanması
  • Agonist-antagonist oranlarının belirlenmesi
  • İş ve yorgunluk parametrelerinin ölçülmesi
  • Hareketlerin kinematik analizi
  • Bilgisayar destekli kayıt sistemi oluşturarak bilimsel araştırmalara veri toplanması mümkün olmaktadır.

İzokinetik egzersiz programı fizyoterapistler tarafından daha önceden belirlenen tarihler arasında haftada 2-3 gün veya her gün olmak üzere, belirli seans sayısında uygulanmaktadır. Hastalarımızın tedavi kürü 10-15 seans arasında olmaktadır.

Çalışma Günleri

Tedavi için yönlendirilen hastalara 08.30-15.30 arasında cihazın uygun olduğu saatlere göre şahsen randevu verilmektedir.

Nasıl Başvurulabilir?

İnternet veya telefon yoluyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Poliklinikleri için randevu alınır. Hastalar, kliniğimiz doktorları tarafından muayene edilip, klinik değerlendirmeleri yapılır ve gerekli tetkikleri tamamlanarak tanıları konulur.  İzokinetik tedavi öngörülen hastalar izokinetik laboratuvara yönlendirilir.

Not: İzokinetik cihazı bozuk olduğundan hizmeti verilememektedir.