Tarihçe

TARİHÇE

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de fiziksel tıp ve rehabilitasyon çalışmaları askeri hastanelerde başlamıştır. Askeriye dışında en eski fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniği olan Anabilim Dalımız, Ord. Prof. Dr. Osman Cevdet ÇUBUKÇU tarafından kurulmuştur.

Osman Cevdet ÇUBUKÇU

(1896-1965)

1918’de tıbbiyeden mezun olan Çubukçu askeri ve mülki tıbbiyenin müştereken Haydarpaşa’da bulunduğu bu yılda Akliye ve Asabiye (Nöropsikiyatri) Kliniği’nde asistanlığa başlamış, görevine aynı klinikte başasistan olarak devam etmiş ve 1927 yılında müderris muavini (doçent) olmuştur. Fizik tedavi bilgi ve becerisini artırmak için 1929’da Fransa’ya gönderilen Çubukçu Bourgignon, d’Arsonval gibi o devrin ünlüleri ile çalışmış ve Vichy Kaplıcalarında tetkiklerde bulunmuştur. 1930’da Türkiye’ye dönüşünde Tıbbiye-i Mülkiye’de Fizikoterapi Enstitüsünü kurmakla görevlendirilmiş ve bu enstitüye müstakil müderris muavini olarak tayin edilmiştir. Çubukçu’nun Darülfünun Tıp Fakültesindeki görevi 1933 yılına kadar sürmüştür. 1933 Üniversite Reformu’nda görevinde kalan Osman Cevdet Çubukçu, tıbbiyenin halen içinde bulunduğu Çapa’ya naklinden çok sonra, 1945’de 35 yataklı bir klinik sahibi olabilmiş, enstitünün adı Fizikoterapi Enstitüsü ve Kliniği olmuştur. 1957 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde rehabilitasyon eğitimi görerek yurda dönen İsmet Çetinyalçın Fizikoterapi Enstitüsü ve Kliniği’’nde Prof. Dr. Osman Cevdet Çubukçu ile birlikte çalışmaya başlamıştır.1961 yılında klinik tümüyle tıbbi rehabilitasyona uygun şekle getirilmiş ve adı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon olarak değiştirilerek parapleji, hemipleji, poliomiyelit gibi hastalıkların rehabilitasyonuna başlamıştır. Anabilim Dalımız, Türkiye’de Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon adını alan ilk kürsüdür. Bu tarihten sonra, burada doçent olanlar “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçenti” unvanını almaya hak kazanmışlardır.