Hippoterapi Projesi

Hippoterapi Projesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Pediatrik Rehabilitasyon polikliniği tarafından başlatılan olan bu proje için Türkiye Binicilik Federasyonu ile bir protokol imzalanmıştır. Federasyonun“Atım Kanadım” projesinin dahilinde yürütülecek olan bilimsel çalışma randomize kontrollu olarak planlanmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Pediatrik rehabilitasyon  polikliniğine başvuran serebral palsili (SP) hastalardan 40 tanesi çalışmaya alınacaktır.

Çalışmaya  Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy (GMFCS) değerlendirmesine göre evre 1-4 arasındaki spastik diplejik ve spastik hemiplejik , 5-18 yaş aralığındaki , bağımsız yürüyebilen, talimatları anlayabilen ve uygulayabilen  çocuklar alınacaktır. Uygun kriterlere göre seçilen 40 hasta rastlantısal bir şekilde 20’şer kişilik iki gruba ayrılacaktır. Tedavi grubundaki vakalara 6 ay boyunca haftada 1 gün, günde 1 saat süren hippoterapi seansları uygulanacak, kontrol grubu ise serebral palsi için uygulanan standart rehabilitasyon protokollerine devam edecektir. Olgular tedavinin başlangıcında, 1., 3. ve 6. ayının sonunda yürüme analizi ve ayrıntılı sonuç ölçütleriyle değerlendirilecektir.