Morbidite – Mortalite Toplantıları

Her ayın son Salı günü  saat 9.30 – 10.30 arasında Morbidite/Mortalite toplantısı  yapılır.

Bu toplantılarda servis sorumlusu öğretim üyeleri tarafından tıpta uzmanlık eğitimine katkıda bulunacak kompleks olgular/hastalıklar seçilir.

Tıpta uzmanlık öğrencileri, her ay yapılan morbidite/mortalite toplantısından çıkardıkları dersleri 200 kelimeyi geçmeyen bir rapor halinde dökümante ederler; rehber eğitim sorumlusu öğretim üyesine onaylattıktan sonra Anabilim Dalı başkanlığına elektronik ortamda teslim ederler.