Engelsiz İstanbul Üniversitesi Projesi

Engelsiz İstanbul Üniversitesi Projesi

Projenin Amaçları:

 1. İstanbul Üniversitesindeki mimari engellerin kaldırılması
 2. Üniversitemizin çalışanları ve öğrencilerinin engelli kişilerin karşılaştıkları engeller konusunda farkındalık kazanmaları
 3. Engelli öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için spor olanakları sağlanması
YÖNTEMLER

A- MİMARİ ENGELLER İÇİN:

Yerleşkelerde- fakülte, yüksek okul ve diğer mekanların mimari engellerin değerlendirilmesi.

1- Nasıl?

 • Bina içi ve bina girişleri için hazırlanan kontrol listeleri hazırlanacak

2- Kim değerlendirecek?

 • Projenin gönüllü ekibi  tarafından

3- Proje gönüllüleri?

 • Üniversitemizin mensubu olan öğrenci, öğretim üye ve yardımcıları, personeli, hastalarımızı hasta yakınları, engelsiz toplum için duyarlılık hisseden herkes

4- Kimler proje gönüllüsü olabilir?

 • Öğrenciler- engelli ve engelsiz tüm öğrenciler Üniversite personeli- çıkardığımız envantere göre üniversitemizde 179 engeli olan personel var Öğretim üye ve yardımcıları

5- Proje gönüllüleri ne yapacak?

 • Proje grubu tarafından proje gönüllülerine kısa eğitim yapılacak ve/veya eğitim materyalleri gönderilecek
 • Proje gönüllülerinden çalıştıkları/eğitim aldıkları binaları kontrol listeleriyle değerlendirmeleri istenecek
 • Daha sonra kontrol listelerini kendi yerleşkelerinde bulunan proje koordinatörlerine  teslim etmeleri istenecek

6- Proje koordinatörleri ne yapacak?

 • Koordinatörler kontrol listelerine göre tüm binaların mimari engel haritasını oluşturarak, bu haritaları Fakülte/Yüksek Okul yöneticilerine gönderilmesini sağlayacaklar
 • Rektörlük de süreçten her aşamada haberdar edilecek
 • Mimari engel haritalarının Yapı İşlerinde takibi yapılacak