Mastektomi Polikliniği

“MASTEKTOMİ SONRASI REHABİLİTASYON” POLİKLİNİĞİ

Prof. Dr. Aydan ORAL
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL
Doç. Dr. Ekin İlke ŞEN

Kuruluş Amacı

  • Aksiller diseksiyon ile birlikte kısmi veya modifiye tam mastektomi geçirmiş hastalarda fonksiyon görmeyi kısıtlayan sorunları belirlemek
  • Erken dönemde, oluşabilecek omuz eklemi hareket kısıtlılıklarını ve kolda lenfödemi önlemek için hasta eğitimi vermek ve uygun egzersizleri  öğretmek ve uygulamak
  • Geç dönemde, oluşmuş olan lenfödemi farmakolojik ve/veya farmakolojik olmayan yöntemlerle tedavi etmek
  • Kemik metabolizmasına etki edebilecek ilaçlar kullanan hastalarda kemik durumunu  değerlendirmek
  • Bu konuda Tıpta Uzmanlık Öğrencilerini eğitmek
  • Mastektomi sonrası rehabilitasyon ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak

Ne Yapıyoruz? Mastektomi sonrası rehabilitasyon polikliniğinde başvuran hastalar omuz fonksiyon bozuklukları açısından değerlendirildikten sonra, gerekli egzersizlerini öğrenirler. Kolda lenfödem konusunda eğitim alırlar. Lenfödem oluşmuş hastalara kademeli pnömatik basınç uygulayan cihazlarla tedavi ve/veya  lenfödem masajı uygulanır. Aromataz inhibitörü kullanan hastalarda kemik değerlendirmesi yapılarak, gerekirse uygun tedaviye başlanır.

Çalışma Günleri

“Mastektomi sonrası rehabilitasyon polikliniği” randevu sistemi ile çalışmakta ve Perşembe  günleri 13.30–16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Nasıl Başvurulabilir?

Koltuk altındaki lenf düğümlerine girişim  ile birlikte memenin kısmi veya tamamiyle çıkarılması ameliyatı geçiren hastalar Mastektomi sonrası Rehabilitasyon polikliniğimize 0(212) 414 20 00/32102 numaralı telefonu arayarak randevü talep edebilirler. Polikliniğimiz genel olarak Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Polikliniğinden refere edilen hastalara hizmet vermektedir.